Coraz więcej cholery na świecie

Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała raport dotyczących zachorowań na cholerę w ubiegłym roku. Wynika z niego, że 2022 r. zachorowało ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej - 472 697 przypadków wobec 223 370.

Reklama

44 kraje zgłosiły występowanie cholery na swoim terenie, to o jedną czwartą więcej niż rok wcześniej. W siedmiu krajach - Afganistan, Kamerun, Demokratyczna Republika Konga, Malawi, Nigeria, Somalia, Syria – stwierdzono ponad 10 tys. potwierdzonych przypadków. Zdecydowanym liderem jest ta ostatnia, z ponad 70 tys. zakażeniami. Cholera występuje głównie w środkowej i wschodniej Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz z południowej Azji.

W raporcie mowa też o kilkudziesięciu zakażeniach w Europie, m.in. we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Szwecji, ale w przeważającej większości były to przypadki "importowane".

Z powodu cholery zmarło w ubiegłym roku prawie 2,5 tys. osób.

Nie ma jeszcze dokładnych danych za obecny rok, ale wg WHO trend wzrostowy się utrzymuje. Dotychczas o cholerze poinformowały 24 państwa. Choroba wciąż jest uważana za zagrożenie dla globalnego zdrowia publicznego.

Cholera - co to za choroba?

Cholera to zakaźna choroba układu pokarmowego o podłożu bakteryjnym. Rozprzestrzenia się poprzez żywność i wodę zanieczyszczoną odchodami zawierającymi bakterię Vibrio cholerae (przecinkowiec cholery).

Przebieg choroby jest gwałtowny. Pierwszymi objawami są bóle brzucha oraz wymioty, z czasem pojawia się wodnista biegunka prowadząca do odwodnienia. Nieleczona cholera może skończyć się śmiercią.

Leczenie polega na podawaniu antybiotyków i uzupełnianiu elektrolitów.

Reklama

Większość przypadków przebiega jednak bezobjawowo, jednak bakterie są obecne w kale i chory może zarażać kolejne osoby.

Występowanie cholery jest związane z brakiem czystej wody i zaplecza sanitarnego, głównie na terenach biednych, mało rozwiniętych i będących obszarami konfliktów zbrojnych.

Epidemii cholery sprzyjają też zmiany klimatyczne. Zjawiska takie jak powodzie, susze i cyklony, tworzą pola do występowania nowych ognisk choroby i pogarszania istniejących.

Cholera w Polsce

W ostatnich latach nie stwierdzono w Polsce żadnego przypadku cholery. Ostatni miał miejsce w 2019 r. Zakażenie stwierdzono u osoby z woj. zachodniopomorskiego. Wcześniej cholera pojawiła się w 2005 r., u jednej osoby z Małopolski.