Uczelnia Rydzyka i wydział lekarski - ile kosztuje semestr?

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu to kolejna uczelnia w Polsce, która zyskała prawo kształcenia lekarzy. To efekt wprowadzenia w tym roku przepisów oświatowych, które obniżyły wymogi dla placówek chcących uczyć przyszłych medyków.

Reklama

Na stronie internetowej Akademii można znaleźć szczegółowe informacje na temat kierunku lekarskiego. Uwagę zwraca zwłaszcza wysokość czesnego. To 19,5 tys. zł za semestr.

Dla porównania: opłata za semestr studiów I roku na kierunku prawniczym wynosi w toruńskiej uczelni 2 250 zł. Semestr stacjonarnych studiów informatycznych kosztuje 2 tys., a semestr na kierunku pielęgniarskim 2,1 tys.

Reklama

AKSiM informuje, że studenci odbywający kształcenie na kierunku lekarskim mogą ubiegać się o kredyt w Banku Pekao S.A.

Kandydat musi być wrażliwy, odpowiedzialny i cierpliwy

"Koncepcja kształcenia studentów na kierunku lekarskim przygotowana przez AKSiM jest zgodna z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Odpowiada na bieżącą sytuację społeczno-demograficzną w Polsce i Europie, gdyż zawód lekarza został wymieniony jako jeden z najbardziej deficytowych zawodów w Polsce (a deficyt ten wykazuje się ciągłą tendencją wzrostową)" - informuje Akademia i zaznacza, że "kształci i formuje do poszanowania ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci".

"Oferta studiów na kierunku lekarskim jest adresowana do osób, które chcą wykonywać w przyszłości zawód wielkiego zaufania społecznego, ratować zdrowie i życie. Kandydat na studia lekarskie jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka, szczególnie osoby cierpiącej, empatyczny, odpowiedzialny, cierpliwy, chętny do ciągłego uczenia się i pogłębiania zdobytej wiedzy" - czytamy na stronie uczelni.

Studia są sześcioletnie. Po ich zakończeniu absolwent jest przygotowany do pracy w:

  • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
  • instytucjach badawczych,
  • ośrodkach badawczo – rozwojowych,
  • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.