Zmiana w realizacji recept - 120 dni zamiast 180

20 września w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy refundacyjnej. Przepisy weszły w życie dzień później. Jedna ze zmian dotyczy Prawa farmaceutycznego. Dotychczas pacjent mógł jednorazowo wykupić leki na 180 dni. Teraz ten okres został skrócony.

Reklama

Art. 96a ust.7a pkt 2 po nowelizacji mówi, że "pacjent od dnia realizacji recepty może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania".

To znaczy, że zmniejszona została maksymalna ilość leku, jaką chory może dostać w aptece.

Nowe zasady realizacji recept - po upływie 3/4 okresu

Wielu pacjentów zadaje sobie pytanie, co w sytuacji, gdy recepta wystawiona jest na 180 dni?

O tym mówi kolejny ustęp Prawa farmaceutycznego. "W przypadku gdy na recepcie, o której mowa w ust. 7a pkt 2, przepisano ilość większą niż do 120-dniowego stosowania, kolejną ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną do następnego 120-dniowego okresu stosowania pacjent może otrzymać po upływie 3/4 okresu, na który zrealizował receptę" - czytamy.