Urząd Regulacji Leków i Produktów Zdrowotnych (MHRA) w oświadczeniu przekazanym agencji Reutera poinformował, że dokonuje przeglądu danych dotyczących bezpieczeństwa klasy leków znanych jako agoniści receptora GLP-1.

Przeglądem objęte są dwa leki firmy Novo Nordisk: Ozempic, który zawiera substancję czynną semaglutyd i jest zatwierdzony do leczenia cukrzycy typu 2 oraz Saxenda, który zawiera substancję czynną liraglutyd i jest zatwierdzony jako lek odchudzający. Saxenda jest starszym lekiem na otyłość produkowanym przez Novo Nordisk i ma mniejszą skuteczność niż jej obecny lek Wegovy, który zawiera semaglutyd.

Reklama

MHRA poinformował, że przeglądem objęte są również lek GLP-1 na cukrzycę typu 2 firmy AstraZeneca, zwany eksenatydem i sprzedawany pod nazwą Bydureon, oraz liksysenatyd firmy Sanofi i dulaglutyd firmy Eli Lilly.

Według MHRA przegląd został zainicjowany 12 lipca i nie można określić, kiedy się zakończy ani jakie mogą być jego wyniki. Jak dodano, przegląd uwzględni dane dotyczące bezpieczeństwa, w tym niepożądane reakcje na leki zgłaszane przez pacjentów i lekarzy do MHRA oraz do innych organów.

W okresie od 2020 roku do 6 lipca tego roku MHRA otrzymał pięć zgłoszeń o podejrzewanych niepożądanych reakcjach na lek zawierający semaglutyd, które związane były z "zachowaniami samobójczymi i samookaleczeniami", a także 12 zgłoszeń o podejrzewanych niepożądanych działaniach leków zawierających liraglutyd, również związanych z "zachowaniami samobójczymi i samookaleczeniami".

W pierwszej połowie lipca unijna Europejska Agencja Leków (EMA) poinformowała, że rozpoczęła badanie leków GLP-1 po tym, jak islandzki organ regulacyjny ds. zdrowia zgłosił trzy przypadki pacjentów myślących o samobójstwie lub samookaleczeniu. EMA bada również leki GLP-1 pod kątem możliwego ryzyka raka tarczycy.