Polska jest pierwszym krajem, który zgłosił wysoką liczbę kotów zakażonych ptasią grypą na dużym obszarze – poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia.

Reklama

WHO przekazała jednocześnie, że od momentu, gdy polskie władze sanitarne poinformowały ją w zeszłym miesiącu o nietypowych zgonach kotów w całym kraju, u 29 kotów z Polski stwierdzono pozytywny wynik testu na ptasią grypę H5N1. Dodała, że 14 z zakażonych zwierząt zostało poddanych eutanazji, a kolejne 11 zmarło. Ostatni przypadek śmierci kota z powodu zakażenia ptasią grypą napłynął z Polski do WHO 30 czerwca.

Aktualnie nieznane jest źródło narażenia kotów na wirus, a badania epizootyczne są w toku - przekazała Światowa Organizacja Zdrowia w oświadczeniu.

Reklama

Ptasia grypa u kotów. Objawy

Niektóre koty wykazywały ciężkie objawy, w tym trudności z oddychaniem, krwawą biegunkę i objawy neurologiczne, którym towarzyszyło szybkie pogorszenie stanu zdrowia i – w części przypadków – śmierć.

Od końca 2021 roku Europa zmaga się z postępującą epidemią ptasiej grypy wśród drobiu. Poważna sytuacja epidemiczna spowodowana wirusem H5N1 panuje również na obu kontynentach amerykańskich. Doprowadziło to do konieczności wybicia dziesiątek milionów sztuk drobiu na całym świecie.

Ostatnio zaobserwowano także wzrost zakażeń u ssaków.

Reklama

Czy można zarazić się ptasią grypą od kota?

Agencja zdrowia ONZ zauważyła, że wcześniej zgłaszano sporadyczne zakażenia kotów wirusem H5N1. Jednak jest to pierwsze zgłoszenie o wysokiej liczbie zakażonych kotów na dużym obszarze geograficznym w obrębie jednego kraju – przekazała WHO, odnosząc się do informacji z Polski. Zaznaczyła również, że do 12 lipca, żadna z osób będących w kontakcie z zakażonymi kotami nie zgłosiła objawów zakażenia ptasią grypą. Dodała, że okres obserwacji dla wszystkich kontaktów został zakończony.

Światowa Organizacja Zdrowia oceniła jednocześnie, komentując dane od polskich służb sanitarnych, że ryzyko przeniesienia wirusa z zakażonych kotów na ludzi jest niskie.

Jak wyjaśniła, ryzyko dla właścicieli kotów, weterynarzy i innych osób, które mogą być regularnie narażone na kontakt z kotami zakażonymi wirusem H5N1 – nawet bez stosowania osobistych środków ochrony – jest niskie do umiarkowanego.

Czym grozi zakażenie ptasią grypą?

Zakażenia ptasią grypą u ludzi są rzadkie, ale gdy występują, mogą wywoływać ciężkie objawy i skutkować wysoką śmiertelnością. Przypadki H5N1 u ludzi są zwykle wynikiem bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z żywym lub martwym drobiem zakażonym wirusem lub zanieczyszczonym środowiskiem.

Od 2020 roku WHO otrzymała 12 zgłoszeń przypadków H5N1 u ludzi na całym świecie. Cztery z nich były ciężkimi przypadkami, podczas gdy osiem okazało się łagodnych lub bezobjawowych.