Według CBOS zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski w wojnie na Ukrainie "zdecydowanie" widzi 28 proc. respondentów, a 45 proc. - "raczej". Zdaniem 20 proc. ta wojna raczej nie zagraża bezpieczeństwu kraju, a zdaniem 3 proc. zdecydowanie nie zagraża. Odpowiedź "Trudno powiedzieć" wybrało 4 proc.

Reklama

Odsetek badanych mających poczucie, że wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski, spadł o 6 punktów procentowych (73 proc. wobec 79 proc. w styczniu). Należy przy tym pamiętać, że odsetek ten niemal od roku utrzymuje się w przedziale 70-79 proc., a zatem obecny wynik nie stanowi odchylenia od normy - zauważył CBOS.

Według sondażu 37 proc. badanych uważa, że wojna zakończy się rezygnacją Ukrainy z części terytorium. 22 proc. sądzi z kolei, że to Rosja się wycofa z zaatakowanych terenów, a 12 proc., że wycofa się także z terytoriów Ukrainy zajętych w 2014 roku. 4 proc. twierdzi natomiast, że Rosja podporządkuje sobie całą Ukrainę. 26 proc. odpowiedziało "Trudno powiedzieć".

CBOS zapytał też o ocenę działań NATO wobec wojny na Ukrainie. 44 proc. uznaje je za zbyt ostrożne, a 39 proc. za odpowiednie. 7 proc. uważa zaś, że są zbyt daleko posunięte, a 10 proc. nie wyraziło opinii w tej sprawie.

Większość respondentów pozytywnie wypowiedziała się o pomocy dla uchodźców z Ukrainy. 81 proc. badanych popiera przyjmowanie uchodźców przez Polskę, w tym 30 proc. zdecydowanie. Przeciwko temu jest 14 proc., z czego 4 proc. zdecydowanie. 5 proc. wybrało odpowiedź "Trudno powiedzieć".

Ponadto 46 proc. badanych deklaruje, że oni lub ktoś z ich gospodarstwa domowego dobrowolnie i nieodpłatnie pomagają uchodźcom. Reszta, 54 proc., nie udziela takiej pomocy.

W ocenie 67 proc. pomoc oferowana przez Polskę uchodźcom jest wystarczająca. Za zbyt dużą uznaje ją 26 proc., a zbyt małą - 3 proc. 5 proc. nie wypowiedziało się w tej kwestii.

Reklama

CBOS zapytał też badanych, jak oceniają postawę poszczególnych państw wobec wojny w ciągu roku. Najwięcej pozytywnych ocen zdobyła Polska - 90 proc., a także Stany Zjednoczone - 82 proc. i Wielka Brytania - 65 proc. Najbardziej krytycznie ocenione zostały Węgry z 54 proc. negatywnymi opiniami i 8 proc. pozytywnymi. Z kolei postawę Niemiec źle oceniło 43 proc., a 22 proc. dobrze. Postawę Francji i Turcja najczęściej oceniono "ani dobrze, ani źle" (odpowiednio 32 proc. i 31 proc.), przy czym oba te kraju dostały więcej ocen negatywnych niż pozytywnych.

Miniony rok wojny na Ukrainie zdaniem 67 proc. wzmocnił pozycję Polski na arenie międzynarodowej. 14 proc. uważa, że jej nie zmienił, a 10 proc., że ją osłabił. 9 proc. odpowiedziało: "Trudno powiedzieć".

CBOS przekazał, że badanie to przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) lub samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI).

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 6 do 19 lutego 2023 roku na próbie liczącej 982 osoby (w tym: 58,4 proc. metodą CAPI, 25,9 proc. - CATI i 15,7 proc. - CAWI) - podał CBOS.