Ich wnioski opublikowało pismo „PLOS ONE”.

Naukowcy przyjrzeli się wynikom ankiety online przeprowadzonej wśród 7109 Amerykanów w wieku 18–109 lat (Understanding America Study).

Podczas badań uwzględniono pięcioczynnikowy model osobowości obejmujący neurotyczność, ekstrawersję, otwartość, ugodowość i sumienność. Testy prowadzone były od 2014 do 2022 roku.

Dotychczasowe badania nie wykazały zależności pomiędzy kolektywnymi stresującymi wydarzeniami, takimi jak trzęsienia ziemi czy huragany, a zmianami dotyczącymi osobowości. Pandemia dotknęła jednak prawie każdego aspektu życia – piszą autorzy.

Reklama

Okazało się, że w latach 2021-2022 u młodych dorosłych zmniejszył się poziom ekstrawersji, otwartości, ugodowości i sumienności w porównaniu z latami przed pandemią. Zmiany, które zaszły podczas pandemii, odpowiadały tym, które w normalnych okolicznościach zachodzą w ciągu blisko 10 lat. W grupie starszych osób nie zaobserwowano znaczącej zmiany cech osobowości.

- Przez pandemię młode dorosłe osoby stały się bardziej podatne na stres i wahania nastroju, mniej współpracujące i odpowiedzialne, a także mniej ufne. Nie wiadomo jednak jeszcze, czy zmiany te są trwałe – komentują autorzy.