Chociaż suplementy witaminy D są powszechnie przepisywane i stosowane w celu poprawy zdrowia kości, ostatecznie dane na temat tego, czy suplementy te zmniejszają złamania w populacji ogólnej, są niespójne.

Reklama

Aby poszerzyć wiedzę na ten temat, zespół naukowców z Brigham and Women's Hospital przeprowadził dodatkowe badanie obejmujące 25 000 osób dorosłych.

Wyniki badania klinicznego w ramach projektu VITAMIN D and OmegA-3 TriaL (VITAL) nie dotyczą osób dorosłych z niedoborem witaminy D, niską masą kostną lub osteoporozą. Większość uczestników badania nie miała niedoboru i mogła już osiągnąć poziom witaminy D niezbędny dla zdrowia kości.

- Nasze badania koncentrują się na tym, czy poziom wolnej witaminy D lub zmienność genetyczna we wchłanianiu witaminy D, metabolizmie lub funkcji receptora dostarczą informacji o osobach, które mogą odnieść korzyści z suplementacji witaminy D dla zdrowia układu mięśniowo-szkieletowego – powiedziała prof. Meryl S. LeBoff, autorka artykułu i dyrektorka ośrodka Skeletal Health and Osteoporosis Center.

- Wyniki dużego badania klinicznego nie potwierdzają zasadności stosowania suplementów witaminy D w celu zmniejszenia złamań u ogólnie zdrowych mężczyzn i kobiet w USA – powiedziała LeBoff.

W okresie obserwacji o medianie 5,3 roku, potwierdzono łącznie 1991 przypadków złamań u 1551 uczestników. W porównaniu z placebo, suplementacja witaminy D3 (2000 j.m./dzień) nie zmniejszyła złamań całkowitych, pozakręgowych ani szyjki kości udowej. Analizy wykazały również, że suplementacja witaminą D3 nie ma wpływu na poważne złamania osteoporotyczne, złamania nadgarstka lub złamania miednicy.

W badaniu nie zastosowano rozróżnienia na wiek, płeć, rasę, wskaźnik masy ciała oraz początkowy poziom witaminy D we krwi.