Jak wyjaśnił minister, taka sekwencja decyzji była spowodowana zmieniającymi się, dominującymi wariantami koronawirusa. W przypadku Omikronu potrzebny był nowy, odmienny sposób radzenia sobie z wirusem, niż przy Delcie, która powodowała wysokie wskaźniki hospitalizacji i cięższy przebieg zakażenia. - Omikron zmienił zasady – zaznaczył Rauch.

Reklama

Ponadto obowiązek szczepień tworzył „podziały społeczne”, dzieląc rodziny i grupy społeczne. - Przymus nie zachęcił nikogo do szczepienia – stwierdził szef resortu zdrowia. Poinformował, że obowiązek szczepień został zniesiony do 31 sierpnia, a potem szczepienia będą się odbywać na innych zasadach.

Rząd Austrii planuje przedstawienie „ogólnego pakietu środków na życie z Covid-19”, w którym powinno zapewniać się ochronę m.in. osobom szczególnie wrażliwym. Tym samym obowiązek szczepienia objąłby tylko niewielki procent populacji.

- Kolejne fale będą się pojawiać, trzeba będzie opracować jasne, rozsądne podejście – dodał Rauch. Wskazał na choroby psychiczne i inne konsekwencje czasu pandemii jako kwestie, którym także należy poświęcić więcej uwagi.