Konferencja jest organizowana przez American Stroke Association (Amerykańskie Stowarzyszenie Udaru Mózgu).

Co ważne, badanie wykazało, że palenie ma związek z gorszymi wynikami w testach oceniających zdolności poznawcze niezależnie od współwystępujących chorób przewlekłych, znanych z negatywnego wpływu na sprawność umysłową, jak nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca typu 2.

Reklama

Palenie papierosów wpływa na mózg

- Osoba, która pali papierosy regularnie, a poza tym jest całkiem zdrowa – nie ma cukrzycy typu 2 czy nadciśnienia – wciąż jest narażona na to, że będzie mieć mniej sprawny mózg skomentował współautor badania Neal S. Parikh z Weill Cornell Medicine w Nowym Jorku.

Reklama

Badaniem objęto 3244 osoby w wieku 60 lat i więcej, w większości rasy białej. Dane na ich temat pochodziły z bazy NHANES (studium National Health and Nutrition Examination Survey), prowadzonej przez amerykańskie Centra ds. Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) od wczesnych lat 60. XX wieku.

U 77 proc. uczestników badania stwierdzono nadciśnienie tętnicze, a cukrzyca typu 2 występowała u 24 proc. badanych. Do aktualnego palenia papierosów przyznało się 23 proc. grupy. We krwi badanych sprawdzano też poziom metabolitu nikotyny o nazwie kotynina (który utrzymuje się dłużej niż nikotyna).

Każda osoba przeszła testy wykorzystywane do oceny zdolności poznawczych, takie jak przypominanie sobie słów, płynność mowy, szybkość przetwarzania informacji, koncentracja uwagi oraz pamięć robocza (inaczej krótkotrwała).

Reklama

Okazało się, że wyższy poziom kotyniny (który jest skutkiem palenia większej liczby papierosów) miał związek ze znacznie gorszymi wynikami w testach oceniających szybkość przetwarzania informacji, koncentrację uwagi i pamięć roboczą. Zależność ta utrzymywała się też u osób z cukrzycą typu 2 oraz nadciśnieniem, czyli schorzeniami, które mogą negatywnie wpływać na zdolności poznawcze.

Wysoki poziom kotyniny nie był jednak związany z istotnymi różnicami w wynikach testów oceniających płynność mowy czy ogólne zdolności pamięciowe.

Zdaniem Parikha, wyniki te sugerują, że palenie ma wystarczająco silny wpływ na zdrowie mózgu, niezależnie od występowania innych schorzeń, które typowo wiąże się z pogorszeniem zdolności poznawczych.

Naukowcy podkreślają, że rezultaty ich badania mogą skłonić pracowników medycznych do tego, by bardziej zachęcali pacjentów do rzucenia nałogu palenia, niezależnie od wieku. - Nasze wyniki rodzą również zagadnienie do przyszłych badań: Czy jeśli osoby z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi rzucą palenie, to postęp zaburzeń poznawczych zatrzyma się? – podkreślił Parikh.

Komentująca badanie Rose Marie Robertson z American Heart Association (Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego) zaznaczyła, że ze względu na metodologię badanie nie dowodzi, iż palenie jest przyczyną pogorszenia zdolności poznawczych. Wskazuje jedynie, że między paleniem a spadkiem zdolności intelektualnych istnieje wyraźny związek.

- Badanie to wspiera stanowisko American Heart Association, że palenie stanowi duże zagrożenie dla zdrowia, że skuteczne poradnictwo i terapie pomocne w rzucaniu palenia powinny być dostępne dla wszystkich oraz że zaprzestanie palenia powinno być pilnym priorytetem dla palaczy w każdym wieku. Nigdy nie jest za późno by rzucić – podsumowała Robertson.