Na wniosek podmiotu odpowiedzialnego wycofane z obrotu zostały: Ranigast Pro, 75 mg (tabletki powlekane); Ranigast, 0,5 mg/ml (roztwór do infuzji); Ranigast, 150 mg (tabletki powlekane); Ranigast Fast, 150 mg (tabletki musujące) oraz Ranigast Max, 150 mg (tabletki powlekane).

Reklama

Numery wycofanych serii znajdują się w na stronie – GIF gif.gov.pl – w zakładce dotyczącej wydanych decyzji.

Przyczyną wycofania z obrotu jest potwierdzenie przekroczenia dopuszczalnego limitu N-nitrozodimetyloaminy (NDMA) w seriach substancji czynnej ranitidinum zastosowanej do wytworzenia ww. produktów.

Pacjenci mający produkty lecznicze, których dotyczą decyzje, powinni w pierwszej kolejności skonsultować się z lekarzem, celem ustalenia dalszego sposobu terapii.

Reklama