Decyzja GIF dotyczy produktu leczniczego Symbella o numerze serii A3327 i dacie ważności 08.2020. Podmiotem odpowiedzialnym jest Symphar Sp. z o.o. w Warszawie.

Reklama

GIF podał, że do Inspektoratu wpłynęły wyniki badań przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Leków, które "potwierdziły, że produkt w zakresie przebadanych parametrów nie spełnia wymagań specyfikacji dla zawartości etynyloestradiolu uwolnionego w ciągu 15 minut".

"W związku ze stwierdzeniem wady jakościowej, o której mowa powyżej, Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju ww. serii produktu leczniczego" – powiadomił GIF w uzasadnieniu decyzji z 25 września 2019 roku.

Lek Symbella jest hormonalnym środkiem antykoncepcyjnym.

Reklama