Minister zdrowia na mocy ustawy Prawo farmaceutyczne opublikował obwieszczenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Reklama

Wykaz tych produktów, który stanowi załącznik do obwieszczenia, zawiera ponad 340 pozycji. Są wśród nich m.in. insuliny i szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce.

- Insuliny są regularnie wywożone z Polskikomentuje były prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Leszek Borkowski. Dodaje, że brak insulin jest również spowodowany tym, że producenci sprowadzają ich zbyt mało na nasz rynek.

W ocenie Borkowskiego braki szczepionek są spowodowane pojawiającymi się ogniskami epidemii. Jak mówi "szczepionki są łakomym kąskiem" dla osób, które zajmują się wywozem leków. Wskazuje, że "epidemie zawsze gdzieś się pojawiają, niekoniecznie w Europie", a szczepionki są produktami, których nie da się wytworzyć w szybkim tempie.

Pełna lista leków zagrożonych brakiem dostępności jest na stronie internetowej Dziennika Urzędowego Ministra Zdrowia.