Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że obowiązująca od marca lista refundacyjna przynosi korzystne zmiany dla pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów i zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa, a także dla osób cierpiących na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego.

Reklama

Od 1 marca pacjenci mają zapewniony dostęp nie do jednego - jak dotychczas - ale do czterech leków zawierających substancję czynną adalimumab – leku Humira, Imraldi, Amgevita oraz Hyrimoz.

Leki te są dostępne w ramach pięciu różnych programów lekowych: w leczeniu umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej, leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, leczeniu inhibitorami TNF ALFA osób z ciężką postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna oraz leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym.

Ponownie refundacją został objęty także lek Erivedge (wismodegib), z którego będą mogli skorzystać chorzy na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry. Od marca refundowany jest także lek Bortezomib Zentiva (Bortezomibum) w leczeniu dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczonym chłoniakiem z komórek płaszcza, którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia hematopoetycznych komórek macierzystych.

Reklama

W sumie na listę refundacyjną dodano 108 produktów, w tym 62 leki w ramach listy aptecznej, 9 w ramach katalogu chemioterapii, 17 w ramach programów lekowych oraz 20 wyrobów medycznych w ramach listy aptecznej.

Dla 204 leków obniżono urzędowe ceny zbytu od 1 gr do 3045,30 zł, natomiast w przypadku trzech leków te ceny wzrosły od 80 gr do 19,66 zł. Ceny detaliczne 737 leków spadły od 1 gr do 64,58 zł.

Reklama

Załącznikiem do listy refundacyjnej jest wykaz bezpłatnych leków dla seniorów, na którym od marca znajduje się 2037 preparatów (na poprzednim wykazie było ich 2017).

Nowa lista będzie obowiązywała przez dwa miesiące.