Decyzję o wycofaniu serii maści Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął po tym, jak wpłynął do niego wniosek pełnomocnika firmy Almirall Hermal GmbH o wycofanie leku "w związku z uzyskaniem wyników poza specyfikacją, podczas badań stabilności, w zakresie parametru zawartości substancji czynnej". W związku ze stwierdzeniem wady jakościowej GIF podjął decyzję o wycofaniu leku z obrotu na terenie całego kraju.

Reklama

Wycofana została maść Curatoderm w opakowaniu 20 g, numer serii 81334 z terminem ważności do marca 2021 r.