Wiceminister przekazał, że w najnowszym wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dodano 75 nowych pozycji, z czego: 45 produktów leczniczych w ramach listy aptecznej, jeden środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, cztery nowe wyroby medyczne, dwa produkty lecznicze w ramach katalogu chemioterapii oraz 20 produktów leczniczych w ramach programów lekowych. Na nowej liście nie będzie ok. 40 preparatów znajdujących się na niej dotychczas.

Reklama

W ramach programu leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego na listę wpisano dwa nowe leki: Xtandi (enzalutamid) oraz Xofigo (dichlorek radu-233). W tym programie, refundacją w nowym, rozszerzonym wskazaniu został objęty także lek Zytiga (octan abirateronu) - od 1 listopada refundacją objęto także tych pacjentów, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze klinicznie wskazane.

Lek Tagrisso (ozymertynib) został objęty refundacją w ramach już istniejącego programu leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca. Z kolei lek Nucala (mepolizumab) został objęty refundacją w ramach programu leczenia ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej.

Produkt RoActemra (tocilizumab) został objęty refundacją w nowej, podskórnej postaci podania w ramach obecnie istniejącego programu leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym.

Reklama

Na listę apteczną wpisany został Nutramigen 3 LGG stosowany w diecie eliminacyjnej mlekozastępczej. Środek jest refundowany m.in. we wskazaniu alergia na białko mleka krowiego, nietolerancja laktozy związana z nadwrażliwością na białka mleka krowiego oraz alergia na białko sojowe z nadwrażliwością na białka mleka krowiego.

Reklama

Wiceminister przekazał, że jeśli chodzi o wyroby medyczne, to na liście znajdą się cztery pozycje m.in. opatrunki stosowane w przewlekłych owrzodzeniach.

Czech przypomniał, że załącznikiem do listy refundacyjnej jest wykaz bezpłatnych leków dla seniorów, który zawiera więcej preparatów niż poprzedni.