Poradnik w zaktualizowanej wersji – jak podało w piątek biuro RPP – jest już dostępny na stronie internetowej Rzecznika www.bpp.gov.pl.

Reklama

18-stronicowy, ilustrowany poradnik zawiera między innymi wskazówki, co zrobić, jeśli zaistnieje konieczność skorzystania z opieki lekarskiej poza miejscem swojego zamieszkania, także za granicą; jak postąpić w sytuacji, gdy nasz lekarz rodzinny przebywa na urlopie, a konieczna jest wizyta, a także, w jakich sytuacjach należy korzystać z nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, a w jakich zgłosić się na szpitalny oddział ratunkowy.

"Jeżeli przyjmujesz konkretne leki na stałe, sprawdź, czy posiadasz odpowiedni ich zapas. Jeśli to konieczne, przed wyjazdem skontaktuj się z lekarzem w celu wystawienia recept. Pamiętaj, że osoby kontynuujące leczenie mogą otrzymać receptę w ramach tak zwanej porady receptowej bez konieczności osobistej wizyty u lekarza" – przypomina RPP.

W poradniku wskazano, że recepta może zostać przekazana pacjentowi, ale także na przykład osobie przez niego upoważnionej. Lekarz może wystawić na przykład do szesnastu recept na niezbędne pacjentowi leki recepturowe (przygotowywane w aptece w postaci na przykład maści czy kremów na maksymalnie 120-dniowy okres stosowania) oraz do sześciu recept na środki antykoncepcyjne maksymalnie na półroczny czas przyjmowania.

Poradnik przypomina, że każdy ubezpieczony w trakcie pobytu poza miejscem zamieszkania może udać się do dowolnej przychodni, mającej kontrakt z NFZ, gdzie ma prawo skorzystać z bezpłatnych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Po godzinach pracy przychodni, w sytuacjach nagłej choroby można skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Z kolei w przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji medycznej (złamania, zwichnięcia, zranienia, oparzenia) należy zgłosić się do szpitalnej izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego, które działają przez całą dobę.

Poradnik przypomina, że informacje o placówkach w których można uzyskać pomoc medyczną w ramach powszechnego ubezpieczenia, dostępne są na przykład dzięki wyszukiwarce "Gdzie się leczyć?" przygotowanej przez NFZ.

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że podmiot leczniczy jest zobowiązany do zagwarantowania pacjentom zastępstwa na okres nieobecności ich lekarza.

Reklama

Biuro RPP radzi, by w sytuacji, gdy dziecko przebywa na wakacjach, na przykład z dziadkiem, babcią lub krewnymi upoważnić ich do wyrażania zgody na leczenie dziecka. Upoważnienie powinno mieć formę pisemną, zawierać dane rodziców i opiekunów, a także dziecka, między innymi PESEL.

"Jeżeli rodzice planują urlop, podczas którego dziecko, pozostające pod opieką na przykład krewnych, ma zaplanowaną wizytę u lekarza specjalisty, powinni wcześniej złożyć w poradni stosowne upoważnienie dla wyznaczonej osoby. Upoważnienie zostanie włączone do dokumentacji medycznej dziecka, a wskazana osoba będzie mogła uczestniczyć w konsultacji lekarskiej, badaniach diagnostycznych i wyrażać zgodę na leczenie małego pacjenta" – rekomenduje biuro RPP.

RPP przypomina, że jadąc za granicę warto wyposażyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Dokument uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub EFTA. Ubezpieczenie dotyczy leczenia w sytuacjach nagłych i niespodziewanych.

"Karta EKUZ gwarantuje takie zasady udzielania świadczeń zdrowotnych, jakie obowiązują ubezpieczonych w kraju gdzie przebywamy. Na przykład, jeśli w danym państwie pacjent dopłaca do transportu sanitarnego, pierwszych dni w szpitalu, leków czy wizyty u lekarza, ubezpieczonych obywateli z pozostałych krajów również będzie obowiązywała taka dopłata. Karta EKUZ nie uprawnia natomiast do bezpłatnego transportu sanitarnego" – wskazano w poradniku.

Aby otrzymać EKUZ, należy złożyć wniosek w dowolnym oddziale wojewódzkim lub delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z odpowiednim dokumentem, potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne. Okres ważności karty EKUZ wydawanej w związku z wyjazdem turystycznym to 12 miesięcy. Wyjątek stanowią karty EKUZ wydawane na przykład emerytom (okres ważności karty do 5 lat) i osobom bezrobotnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy (okres ważności karty do 2 miesięcy).

Rzecznik Praw Pacjenta zaleca, by w wakacyjnej apteczce znalazły się między innymi krem z filtrem oraz preparat na oparzenia słoneczne, środki odstraszające owady, leki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe, środki opatrunkowe: plastry różnej wielkości, jałowa gaza, bandaż elastyczny, płyn do dezynfekcji ran oraz leki na problemy pokarmowe.