Resort zdrowia przygotował projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). W opinii RPD planowane zmiany mogą przyczynić się do pogorszenia poziomu zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych dzieci, ponieważ projekt zakłada, że docelowo lekarzem pierwszego kontaktu, również dla dzieci, będzie lekarz rodzinny.

Reklama

"Z niepokojem i zdumieniem stwierdzam, że lekarz pediatra nie został uwzględniony w projektowanej ustawie jako lekarz podstawowej opieki zdrowotnej" – pisze Michalak.

Rzecznik przekonuje, że wyłącznie specjalistyczna wiedza lekarza pediatry i jego doświadczenie w leczeniu dzieci są w stanie zapewnić trafną i szybką diagnozę.

"Nie można podzielić poglądu, że lekarz rodzinny posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności z zakresu pediatrii, by efektywnie prowadzić leczenie dziecka. Dynamika choroby dziecka jest często odmienna od jej przebiegu u dorosłego człowieka. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że chore dzieci często są kierowane przez lekarzy rodzinnych na oddziały pediatryczne bądź rodzicom wskazywana jest konieczność odbycia dodatkowej konsultacji pediatrycznej" – zauważa RPD.

Michalak wskazuje, że w podobnym tonie o pomyśle reformy POZ wypowiadają się członkowie Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Reklama

Rzecznik przypomina, że wielokrotnie w wystąpieniach kierowanych do ministra zdrowia zwracał uwagę na konieczność przyjęcia takich rozwiązań organizacyjnych, które zapewnią dziecku najlepszy dostęp do lekarza pediatry.

Zgodnie z koncepcją MZ podstawowa opieka zdrowotna ma być oparta na medycynie rodzinnej. Resort chce, by docelowo lekarzem POZ mógł być lekarz posiadający tytuł specjalisty w medycynie rodzinnej (lub odbywający szkolenie specjalizacyjne w tym zakresie) albo mający specjalizację II stopnia w medycynie ogólnej.

Jednocześnie z uwagi na niedobór lekarzy medycyny rodzinnej, lekarzem POZ będzie mógł być także inny specjalista, jeśli nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata pracował w przychodni POZ i miał podpisaną umowę z NFZ. Lekarze mający specjalizację I stopnia, specjalizację inną niż medycyna rodzinna albo specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, którzy w dniu wejścia w życie nowych przepisów będą w POZ pracować krócej niż 3 lata, także nadal będą mogli leczyć w przychodni POZ, ale nie dłużej niż do końca 2025 r. (po tym okresie, jeśli rozpoczną specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej). Dotyczy to również pediatrów.

Reklama

MZ ma 30 dni, by odpowiedzieć na pismo rzecznika. Projekt ustawy o POZ jest obecnie konsultowany. Uwagi można zgłaszać do 1 lutego.