Radziwiłł ocenił na antenie Polsat News we wtorek wieczorem, że ustawa wprowadzająca sieć szpitali jest obecnie "najbardziej gorącym problemem, najbardziej dyskutowanym".

Reklama

Szef resortu zdrowia wskazał, że projekt został skierowany do konsultacji na początku listopada. - Dochodzimy do momentu, w którym prawdopodobnie za tydzień rząd ją przyjmie - powiedział minister. - Mówimy o ustawie, która ma wejść w życie 1 lipca 2017. (...) To pokazuje również tryb pracy. My naprawdę rozmawiamy, słuchamy tych, którzy mają coś do powiedzenia. W tej sprawie otrzymaliśmy, o ile pamiętam, coś około 500 stron uwag. Bardzo wiele z nich zostało uwzględnionych. (...) Bardzo dużo zmian zostało poczynionych pod wpływem tych konsultacji - dodał minister.

PAP / Paweł Supernak

Resort proponuje utworzenie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieci szpitali. PSZ ma także obejmować ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS) w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Zgodnie z zapowiedziami, ok. 85 proc. środków przeznaczonych na lecznictwo szpitalne zostanie wykorzystane w ramach sieci, natomiast pozostałe środki będą dzielone w ramach konkursów.

Reklama

W PSZ będą mogły znaleźć się szpitale, które mają izbę przyjęć albo szpitalny oddział ratunkowy (drugiego warunku nie będzie musiała spełniać jedynie część placówek, np. szpitale onkologiczne i pulmonologiczne). Szpitale te muszą także mieć zawartą przez co najmniej 2 lata kalendarzowe oraz w momencie kwalifikacji umowę z NFZ w zakresie dotyczącym świadczeń, których dany szpital może udzielać w ramach PSZ.

Finansowanie szpitali będzie oparte w znacznej mierze na ryczałcie obejmującym łącznie wszystkie profile, w ramach których świadczeniodawca udziela świadczeń w PSZ. Szpital zakwalifikowany do danego poziomu będzie miał zagwarantowaną umowę z NFZ.

Reklama

W PSZ ma zostać wyodrębnionych sześć poziomów szpitali. Do poziomu I mają należeć przede wszystkim szpitale powiatowe, do II - szpitale realizujące bardziej skomplikowane świadczenia, a do III - wieloprofilowe szpitale specjalistyczne. Następne dwa poziomy to szpitale onkologiczne i pulmonologiczne oraz pediatryczne. Ostatni poziom - szpitali ogólnopolskich - obejmie instytuty oraz szpitale kliniczne utworzone przez ministra i uczelnie medyczne.