Na leczenie pacjentów zostanie przeznaczone ponad 73,3 mld zł, o 3,8 mld zł więcej, niż planowane jest w tym roku. W przyszłym roku zmienić się może nie tylko wysokość finansowania, ale też sposób wydatkowania pieniędzy, m.in. w zakresie lecznictwa zamkniętego.
Reklama
Wybrane szpitale w kluczowych dla bezpieczeństwa mieszkańców dziedzinach medycyny dostaną pieniądze, o które nie będą musiały walczyć w konkursie. A rozliczanie się nie będzie zależało od liczby wykonanych zabiegów. Np. dla placówek powiatowych może to być interna, chirurgia, położnictwo z ginekologią oraz pediatria. Zostanie wynegocjowany budżet, w ramach którego placówka gwarantowałaby gotowość przyjęcia pacjentów i opiekę w razie takiej potrzeby.