Na paczkach znaleźć się będą musiały ostrzeżenia ogólne: "Palenie zabija - rzuć teraz!" oraz informacja: "Dym tytoniowy zawiera ponad 70 substancji powodujących raka". Jedną ze znaczących zmian będzie dodatkowe znakowanie paczek z papierosami, na których obowiązkowo będą umieszczane ostrzeżenia w formie zdjęć opatrzonych komentarzem.

Reklama

Jak przekonują autorzy projektu ustawy, z istniejących badań wynika, że duże mieszane oświadczenia zdrowotne złożone z ostrzeżenia tekstowego i odpowiadającej mu kolorowej fotografii są bardziej skuteczne niż same ostrzeżenia tekstowe. Konsekwencją powyższego stwierdzenia jest obowiązek stosowania mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych, zajmujących znaczną, widoczną część powierzchni opakowania jednostkowego.

Obrazki z tekstem będą zajmować 65 proc. zewnętrznego obszaru zarówno przedniej, jak i tylnej płaszczyzny opakowania. Autorzy uregulowań przewidzieli również sytuację, kiedy opakowanie będzie miało kształt walca - wówczas powinny się na nim znaleźć dwa mieszane ostrzeżenia zdrowotne, ułożone w równej odległości od siebie, a każde ostrzeżenie zdrowotne ma zajmować 65 proc. przypadającej na nie połowy zaokrąglonej płaszczyzny.

Informację o szkodliwości papierosów znajdą się także wewnątrz opakowania na jego górnej płaszczyźnie - tak by były widocznej po otwarciu paczki.

dziennik.pl
Reklama

Propozycje zdjęć, które znajdą się ministerialnej bibliotece, wykorzystują przede wszystkim szantaż emocjonalny. Przekaz jest jasny: paląc, niszczysz życie nie tylko sobie, ale również innym, zazwyczaj swoim bliskim. Bardzo dużo elementów odnosi się do dzieci i rodzicielstwa - jeśli palisz, możesz zabić swoje dziecko, nie urodzić go, zaszkodzić w przyszłości. Nawet niebezpieczeństwo udaru jest pokazane jako coś, co obciąża rodzinę. Choć również same zdjęcia płuc czy jamy ustnej trawionych rakiem oraz skutków miażdżycy są bardzo wymowne.

dziennik.pl

Na opakowaniu znajdzie się również informacja, gdzie szukać pomocy w walce z paleniem: będzie to numer telefonu lub adres poczty elektronicznej czy też adres strony internetowej, gdzie konsumenci mogą zasięgnąć informacji o programach wsparcia dla osób, które chcą rzucić palenie.