W Warszawie na konferencji podsumowano projekt z zakresu poprawy jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez wsparcie procesu tworzenia map.

Reklama

Barbara Więckowska z ministerstwa zdrowia podkreśla, że mapy umożliwią poprawę planowania opieki zdrowotnej na szczeblu centralnym i regionalnym. Dadzą nam pełną informację na temat leczenia pacjentów w poszczególnych ośrodkach, powiatach i województwach. Na ich podstawie będzie można prognozować liczbę świadczeń, która potrzebujemy dla utrzymania czy podwyższenia standardu leczenia pacjentów - tłumaczy.

Obowiązek tworzenia map potrzeb zdrowotnych wynika z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.