Klaudia Palczak z Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii podkreśla, że rośnie zagrożenie nowymi substancjami syntetycznymi czyli dopalaczami. W W ciągu ostatnich 4 lat zostało wykrytych i zgłoszonych około 240 nowych substancji. Handel nimi kwitnie głównie w internecie.

Reklama

Dyrektor Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii Piotr Jabłoński podkreśla, że w Polsce spada zainteresowanie heroiną i narkotykami dożylnymi. Rośnie natomiast zażywanie marihuany. Młodzi ludzie eksperymentują z marihuana, ale są to najczęściej pojedyncze próby, po których rezygnują.

Z danych Krajowego Biura wynika, że w Polsce spada liczba osób uzależnionych od narkotyków. Obecnie jest ich około 70 tysięcy. Rozszerza się natomiast grupa ludzi, którzy sporadycznie palą marihuanę czy zażywają substancje psychoaktywne.