Trzykrotnie więcej medycy otrzymywali za osoby z chorobą przewlekłą np. cukrzyków. Kwota była przelewana niezależnie o tego czy dana osoba pojawiła się na wizycie i czy miała opłacone składki.

Reklama

Monika Giblewska zastępca dyrektora lubuskiego NFZ mówi, że wielu Lubuszan wyjechało np. za granicę, a Fundusz nadal płacił za nich lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej. Jak dodaje w weryfikacji ma pomóc system EWUŚ, który działa od kilku miesięcy. Do lekarzy zostały rozesłane informacje dotyczące nowego systemu rozliczania z NFZ.

Zmiany miałyby wejść w życie w przyszłym roku. Jak podkreśla dyrektor Giblewska prawo nie może działać wstecz. Oznacza to, że lekarze nie będą musieli zwracać pieniędzy za pacjentów, którzy do tej pory nie opłacili składek zdrowotnych.