Czytaj ulotki leków! Zgłaszaj działania niepożądane - zachęcają Rzecznik Praw Pacjenta i prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dziś ruszyła kampania, która ma zwrócić uwagę na ulotki dołączone do leków.

Reklama

Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Kozłowska podkreśliła, że większość chorych nie czyta informacji dołączonych do medykamentów. Nie wie też, gdzie się zgłosić, jeżeli wystąpią działania niepożądane po ich przyjęciu. Kozłowska ma nadzieję, że kampania przyczyni się do poprawy świadomość pacjentów i ich bezpieczeństwa.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grzegorz Cessak dodał, że na niektórych ulotkach pojawi się też czarny odwrócony trójkąt. Oznacza on, że jest to lek często nowy na rynku, szczególnie intensywnie monitorowany.

Grzegorz Cessak wyjaśnił, że nastąpiła zmiana prawa farmaceutycznego i pacjent ma większe możliwości. Sam może zgłaszać działania niepożądane leków nie tylko lekarzowi, ale również farmaceucie, producentowi lub bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Co roku do Urzędu trafia od 5 do 8 tysięcy informacji o działaniach ubocznych preparatów medycznych.

Kampanii towarzyszy plakat, na którym znalazły się między innymi informacje o tym, co zawiera ulotka leku. Są tam także wskazówki dla pacjentów dotyczące między innymi przechowywania preparatów medycznych, terminów ważności, stosowania leków zgodnie z zaleceniami lekarza.