Zbadano 9 tysięcy osób. 37 procent z nich ma niedosłuch. Wyniki testu przedstawiono w Poznaniu. Wielkopolska wypadła nieco lepiej niż średnia krajowa.

Reklama

Najgorsze wyniki zanotowano w Częstochowie, gdzie stwierdzono niedosłuch u 74 procent badanych. Najlepiej słyszą mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego, Trzebnicy i Swarzędza.

Największy niedosłuch wystąpił u osób powyżej 60. roku życia - wyjaśnia protetyk słuchu Katarzyna Ostrowska. Tylko co dziesiąta osoba z tej grupy miała prawidłowy słuch. Zdaniem Ostrowskiej, na osłabienie słuchu ma wpływ nie tylko wiek, ale i hałas, w którym żyjemy. Na przykład na poznańskim Placu Wolności natężenie hałasu przekracza w południe 85 decybeli, podczas gdy dopuszczalna norma to 70.

Problemem jest też hałas w szkołach. Nie dosłyszy już co piąty 7-9-latek. Protetyk słuchu Piotr Miller mówi, że choć w szkołach panuje hałas, to dzieci zakładają jeszcze słuchawki i przez kilka godzin słuchają głośnej muzyki. Dlatego słuch badanych 14-latków jest czasem taki, jak słuch żołnierza, który strzela.

Lekarze zalecają, aby nie używać słuchawek małych dousznych lub używać dużych słuchawek zewnętrznych. Należy też co rok badać słuch, a przede wszystkim jak najwięcej przebywać w ciszy.