Reklama
Warszawa
Reklama

10 błędów ewolucji. Te zmiany mszczą się na naszym zdrowiu

22 grudnia 2014, 20:34
Serwis Listverse pokusił się o zestawienie błędów ewolucji, przez które obecnie cierpimy. Cena za to, że stanęliśmy na czele łańcucha pokarmowego, okazuje się wysoka: dopadają nas ciężkie schorzenia i odczuwamy nieustanny ból. Zobacz
Serwis Listverse pokusił się o zestawienie błędów ewolucji, przez które obecnie cierpimy. Cena za to, że stanęliśmy na czele łańcucha pokarmowego, okazuje się wysoka: dopadają nas ciężkie schorzenia i odczuwamy nieustanny ból. Zobacz / Shutterstock
Gdyby ktoś na nowo mógł zaprojektować idealne ludzkie ciało, na pewno byłoby ono inne niż te, którym szczycimy się dziś. Zmiany naszej anatomii, wynikające z ewolucji, wcale nie wyszły nam na dobre. Zobacz.
Reklama
Reklama

Powiązane

Reklama
Reklama
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(102)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • teoria darwina to szatanski fortel
  2014-04-06 13:42:18
  W Stanach Zjednoczonych, Azji i Europie wdrożono hojnie finansowane programy badawcze, w których zastosowano metody dające nadzieję na przyśpieszenie procesu ewolucji.Co osiągnięto po przeszło 40 latach intensywnych badań? Pomimo olbrzymich nakładów finansowych,zauważył naukowiec Peter von Sengbusch, „próby wyhodowania coraz to produktywniejszych odmian za pomocą napromieniania [w celu wywołania mutacji] zakończyły się fiaskiem.A Wolf-Ekkehard Lönnig powiedział:W latach osiemdziesiątych XX wieku na całym świecie euforia i nadzieje naukowców zgasły.W krajach zachodnich odstąpiono od hodowli mutacyjnej jako osobnej dziedziny badań.Niemal wszystkie mutanty umierały lub były słabsze niż naturalne odmiany.
  A zatem materiał, który zebrano podczas mniej więcej 100 lat badań nad mutacjami, a zwłaszcza 70 lat hodowli mutacyjnej, pozwala naukowcom odpowiedzieć na pytanie, czy mutacje mogą prowadzić do powstawania nowych gatunków.Po rozważeniu dostępnych dowodów Wolf-Ekkehard Lönnig napisał:Mutacje nie mogą przekształcić jednego gatunku [rośliny lub zwierzęcia]w zupełnie nowy.Konkluzja ta jest zgodna ze wszystkimi doświadczeniami i wynikami badań nad mutacjami prowadzonymi w XX wieku, a także z rachunkiem prawdopodobieństwa.
  Tak więc kwestia, czy mutacje mogą sprawić,że jeden gatunek przekształci się w zupełnie inny, została rozstrzygnięta.Oczywista odpowiedź brzmi: Nie! Na podstawie swoich badań Lönnig doszedł do wniosku, że między właściwie zdefiniowanymi gatunkami istnieją wyraźne bariery, których nie da się usunąć ani przekroczyć za pomocą przypadkowych mutacji.
  Jakie znaczenie mają powyższe fakty?Jeżeli wybitni specjaliści nie potrafią wytworzyć nowego gatunku przez wywoływanie, a potem selekcjonowanie korzystnych mutacji,to czy bezrozumny proces miałby prowadzić do lepszych rezultatów? I jeżeli badania dowodzą,że mutacje nie przekształcają jednego gatunku w drugi, to w jaki konkretnie sposób miałoby dojść do makroewolucji?
  0
 • Warszawiak
  2013-12-26 15:57:31
  Co w ewolucji POszło nie tak?...brakujace ogniwo w ewolucji czlowieka - POlszewja.
  3
 • Ktosktomamozg
  2013-09-27 01:53:04
  Prawdajest1, jesteś idiotą czy udajesz? Idź sobie do swojego kościółka i się tam tam módl zamiast wpychac dupsko w sprawy "szatana"
  0
 • NIE ZEWOLUOWANY PIES CZY KOT
  2014-04-06 17:35:09
  NIE BYŁO ŻADNEJ EWOLUCJI - CZŁOWIEKA STWORZYŁ BÓG
  1
 • prawdajest1
  2013-09-27 17:58:12
  Cytat; "Nauka a Księga Rodzaju! Wiele osób twierdzi, że nauka zaprzecza biblijnej relacji o stwarzaniu.Ale w rzeczywistości przeczy tylko poglądom tak zwanych chrześcijańskich fundamentalistów.Niektórzy z nich błędnie utrzymują, iż według Biblii wszystkie twory materialne powstały zaledwie kilka tysięcy lat temu w ciągu sześciu 24-godzinnych dni.
  - Tymczasem Biblia nie popiera takiego stanowiska.Gdyby było inaczej, sporo odkryć naukowych dokonanych w ostatnim stuleciu zdyskredytowałoby tę Księgę. Jednakże dokładna analiza jej tekstu nie ujawnia żadnych sprzeczności z powszechnie uznawanymi faktami naukowymi. Dlatego też niektorzy nie zgadzają się z wieloma kreacjonistami i innymi „chrześcijańskimi” fundamentalistami. Zobaczmy więc, czego naprawdę uczy Pismo Święte.
  Kiedy nastąpił „początek”?
  Księgę Rodzaju otwierają proste, dobitne słowa: „Na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię” (Rodzaju 1:1). Wielu biblistów jest zgodnych co do tego, że opisano tu odrębny akt stwórczy, który należy odróżnić od działań Boga podjętych w czasie dni stwarzania, opisanych od trzeciego wersetu pierwszego rozdziału tej Księgi. Płynie stąd niezmiernie ważny wniosek: ze wstępnych słów Pisma Świętego wynika, że wszechświat, łącznie z naszą planetą, istniał już przez jakiś czas, zanim jeszcze rozpoczęły się dni stwarzania.
  Geolodzy szacują wiek Ziemi na 4 miliardy lat, a według astronomów wszechświat może mieć nawet 15 miliardów lat. Czy te wyliczenia (bądź ich ewentualne przyszłe korekty) są sprzeczne z Księgą Rodzaju 1:1? Nie. Biblia nie precyzuje wieku „niebios i ziemi”. A zatem nauka nie zaprzecza tej części relacji biblijnej.
  - Ile trwały dni stwarzania?
  A co powiedzieć o długości dni stwarzania? Czy były to literalne doby? Niektórzy powołują się na fakt, że Mojżesz, pisarz Księgi Rodzaju, powiązał później dzień odpoczynku następujący po sześciu dniach stwarzania z cotygodniowym sabatem (Wyjścia 20:11). Ich zdaniem musiało więc chodzić o okresy 24-godzinne. Ale czy tekst Księgi Rodzaju naprawdę uzasadnia taki wniosek?
  Absolutnie nie. Hebrajski wyraz tłumaczony na „dzień” może oznaczać różne odcinki czasu, nie tylko 24-godzinne. Na przykład Mojżesz, podsumowując relację o sześciu dniach stwarzania, określił je mianem jednego dnia (Rodzaju 2:4). Poza tym w pierwszym dniu „Bóg zaczął nazywać światło Dniem, ciemność zaś nazwał Nocą” (Rodzaju 1:5). W tym wypadku słowo „dzień” odnosi się jedynie do części zwykłej doby. Pismo Święte z całą pewnością nie daje podstaw do twierdzenia, że każdy z dni stwarzania obejmował literalne 24 godziny.
  Jak długo więc trwały te dni? Biblia nie mówi o tym wprost, ale sformułowania użyte w pierwszych dwóch rozdziałach Księgi Rodzaju wskazują na bardzo długie okresy.
  Sześć okresów stwarzania
  Mojżesz sporządził swoje sprawozdanie po hebrajsku i napisał je z punktu widzenia ziemskiego obserwatora. Jeśli uwzględni się te dwa istotne fakty i pamięta o tym, że zanim rozpoczęły się „dni” (czyli okresy) stwarzania, wszechświat już istniał, to można rozstrzygnąć większość kontrowersji dotyczących relacji biblijnej. Dlaczego tak twierdzimy?
  Otóż z dokładnej analizy Księgi Rodzaju wynika, że działania rozpoczęte w jednym „dniu” nie musiały się zakończyć przed nastaniem drugiego — mogły się rozciągać nawet na kilka „dni”. Tak na przykład miała się rzecz ze światłem. Przed rozpoczęciem dni stwarzania nie docierało ono do Ziemi z istniejącego już Słońca prawdopodobnie ze względu na grubą warstwę chmur (Hioba 38:9). W pierwszym „dniu” bariera ta musiała zacząć zanikać i wtedy rozproszone światło mogło już przedostawać się przez atmosferę*.
  Co się działo dalej? W drugim „dniu” atmosfera najwyraźniej nabierała przejrzystości, gdyż pomiędzy gęstymi chmurami (unoszącymi się w górze) a morzami (na dole) zaczęła się tworzyć wolna przestrzeń. Jednak dopiero w czwartym „dniu” atmosfera oczyściła się do tego stopnia, że „w przestworzu niebios” pojawiły się źródła światła (Rodzaju 1:14-16). Innymi słowy, Słońce i Księżyc stały się widoczne z Ziemi. Wszystko to działo się stopniowo.
  Atmosfera mogła się stać jeszcze czystsza w piątym „dniu”, kiedy to według Księgi Rodzaju zaczęły się pojawiać stworzenia latające (określenie to w języku hebrajskim może się odnosić nie tylko do ptaków, ale także do owadów oraz zwierząt wyposażonych w błony lotne).
  Jak widać, sformułowania użyte w Biblii dopuszczają możliwość, że w każdym „dniu”, czyli okresie stwórczym, pewne doniosłe wydarzenia następowały powoli, a nie nagle. Niektóre z nich mogły trwać kilka „dni”*.
  „Według ich rodzajów”
  Czy stopniowe pojawianie się roślin i zwierząt oznacza, że Bóg posłużył się ewolucją, by powstała ogromna różnorodność form życia? Nie. Pismo Święte jasno mówi, iż Bóg stworzył wszystkie podstawowe „rodzaje” fauny i flory (Rodzaju 1:11, 12, 20-25). Czy wyposażył te pierwotne „rodzaje” w zdolność adaptacji do zmieniających się warunków? I co determinuje granice między poszczególnymi „rodzajami”? Biblia się na ten temat nie wypowiada. Oznajmia jednak, że organizmy żywe zostały stworzone „według ich rodzajów” (Rodzaju 1:21). A to sugeruje, że istnieją nieprzekraczalne granice zmian, jakim może podlegać dany „rodzaj”. Zarówno zapis kopalny, jak i współczesne badania przemawiają za tym, że mimo upływu bardzo długiego czasu podstawowe kategorie roślin i zwierząt niewiele się zmieniły.
  A zatem wbrew twierdzeniom niektórych fundamentalistów Księga Rodzaju wcale nie uczy, jakoby wszechświat, łącznie z naszą planetą i wszystkimi organizmami żywymi, powstał w ciągu krótkiego okresu w stosunkowo niedalekiej przeszłości. Przeciwnie, różne szczegóły biblijnego opisu stworzenia wszechświata oraz pojawienia się życia na Ziemi harmonizują z niedawnymi odkryciami naukowymi.
  Ze względu na osobiste poglądy sporo naukowców odrzuca biblijne wyjaśnienie, że wszystko stworzył Bóg. Co ciekawe jednak, według spisanej przez Mojżesza Księgi Rodzaju wszechświat miał początek, a życie pojawiało się etapami, stopniowo, w ciągu pewnych odcinków czasu. Skąd człowiek żyjący jakieś 3500 lat temu miał wiedzę zgodną z obecnymi odkryciami naukowymi? Istnieje tylko jedno logiczne wyjaśnienie: Źródłem tak rzetelnych informacji musiał być Ten, który dysponował mocą i mądrością potrzebną do stworzenia nieba i ziemi. Dowodzi to prawdziwości słów Pisma Świętego, iż jest ono „natchnione przez Boga” (2 Tymoteusza 3:16)*.
  Możesz się jednak zastanawiać: Jakie to ma znaczenie, czy wierzę w biblijną relację o stwarzaniu? Rozważmy kilka ważnych czynników świadczących o tym, że naprawdę jest to istotna sprawa.
  W biblijnym opisie wydarzeń z pierwszego „dnia” występuje hebrajskie słowo ’or (światło w sensie ogólnym), natomiast w opisie czwartego „dnia” — słowo ma’òr (źródło światła).
  - Oto inny przykład: w szóstym „dniu” Bóg polecił, by ludzie ‛napełnili ziemię i ją opanowali’ (Rodzaju 1:28, 31). Jednak człowiek zaczął spełniać ten nakaz dopiero w kolejnym „dniu” (Rodzaju 2:2)."
  ~(Dodam proste pytanie-Dlaczego npr. pomiedzy rodzajem ryba a ssak NIE mozna miec potomstwo,przeciez oba rodzaje posiadaja material genetyczny a 1 wywodzi sie z drugiego.Co dopiero z zwierzetamy typu zyrafa,najpierw byla szyja jak u konia a potem "zdecydowali miec dluzsza" bo drzewa byly za wysokie i milion lat pozniej szyja jak obecnie? Brednie dla przedszkolakow!)~
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • WAW
  2013-09-27 13:47:43
  TEN NA PIERWSZYM ZDJECIU, W PIERWSZYM KADRZE WYGLADA JAK TYPOWY WYZNAWCA PIS...
  0
 • dr
  2013-09-28 09:39:22
  Pismak zwariował!
  0
 • bibi
  2013-09-27 05:37:53
  DO ~prawdajest1
  z samego rana diabeł mnie kusił abym się pomodliła do PANA BOGA
  0
 • ciekawy
  2013-09-27 06:35:12
  na pierwszym zdjeciu to obama?
  0
 • gornik
  2013-09-27 06:37:46
  " Po co nam teraz adrenalina, skoro siedzimy za biurkiem? "

  Ja robiem kilofem i lopata, gdzie mam to biurko postawic?
  0
 • Zgredek
  2013-09-27 07:44:18
  Pierwiastek boski i szatański jest w nas. Gdy zniszczymy szatana zniszczymy siebie samych. Pięknie przenikanie się tych pierwiastków w człowieku opisują prastare chińskie religie i rozważania Konfucjusza. Człowiek jest tylko jedną nitka w rozwoju życia istot na Ziemi. Kreacjonizm to uprawiają lekarze i agenci Watykanu i pozostałych religii - bo to dobry biznes.
  Niech lęk przed szatanem Panem nie rządzi - wierz Pan w dobrego Boga, który opanuje Szatana nie niszcząc go wcale, a po prostu ignorując go.
  0
 • Robnad
  2013-09-27 08:04:34
  jeżeli chodzi o punkt 8, to u lemingów mózg skurczył się do wielkości grochu przy drodze, z tendencją do osiągnięcia wielkości ziarnka.
  czy to jest akurat błędem?
  raczej POwrót do kałuży.
  0
 • placek
  2013-09-27 08:34:59
  11 do poprawki - rudy wuj.
  0
 • wert
  2013-09-27 09:40:01
  to moze przestac chodzic i bedzie zdrowo
  0
 • Jezu i ta ??
  2013-09-28 14:21:12
  re ~prawdajest1- powiedz mi tylko, kto to wszystko widział, począwszy od JHWH itd., "ten drugi koń" ?
  0
 • prof. Sobecka
  2013-09-27 10:00:47
  re-zgredek- 07:44
  Brawo Zgredek. Stworzyles ( Chcialbys ) nowa religie szatanska, nie wiedzac, zes sam arcyszatan, nawet nie zauwazyles jak ci ogon sie upublicznil. Zesmazysz sie w piekle i nie ma ratunku juz dla ciebie.
  0
 • prawdajest1
  2013-09-27 10:36:31
  Cytuje: "W Stanach Zjednoczonych, Azji i Europie wdrożono hojnie finansowane programy badawcze, w których zastosowano metody dające nadzieję na przyśpieszenie procesu ewolucji.Co osiągnięto po przeszło 40 latach intensywnych badań? Pomimo olbrzymich nakładów finansowych,zauważył naukowiec Peter von Sengbusch, „próby wyhodowania coraz to produktywniejszych odmian za pomocą napromieniania [w celu wywołania mutacji] zakończyły się fiaskiem.A Wolf-Ekkehard Lönnig powiedział:W latach osiemdziesiątych XX wieku na całym świecie euforia i nadzieje naukowców zgasły.W krajach zachodnich odstąpiono od hodowli mutacyjnej jako osobnej dziedziny badań.Niemal wszystkie mutanty umierały lub były słabsze niż naturalne odmiany.
  A zatem materiał, który zebrano podczas mniej więcej 100 lat badań nad mutacjami, a zwłaszcza 70 lat hodowli mutacyjnej, pozwala naukowcom odpowiedzieć na pytanie, czy mutacje mogą prowadzić do powstawania nowych gatunków.Po rozważeniu dostępnych dowodów Wolf-Ekkehard Lönnig napisał:Mutacje nie mogą przekształcić jednego gatunku [rośliny lub zwierzęcia]w zupełnie nowy.Konkluzja ta jest zgodna ze wszystkimi doświadczeniami i wynikami badań nad mutacjami prowadzonymi w XX wieku, a także z rachunkiem prawdopodobieństwa.
  Tak więc kwestia, czy mutacje mogą sprawić,że jeden gatunek przekształci się w zupełnie inny, została rozstrzygnięta.Oczywista odpowiedź brzmi: Nie! Na podstawie swoich badań Lönnig doszedł do wniosku, że między właściwie zdefiniowanymi gatunkami istnieją wyraźne bariery, których nie da się usunąć ani przekroczyć za pomocą przypadkowych mutacji.
  Jakie znaczenie mają powyższe fakty?Jeżeli wybitni specjaliści nie potrafią wytworzyć nowego gatunku przez wywoływanie, a potem selekcjonowanie korzystnych mutacji,to czy bezrozumny proces miałby prowadzić do lepszych rezultatów? I jeżeli badania dowodzą,że mutacje nie przekształcają jednego gatunku w drugi, to w jaki konkretnie sposób miałoby dojść do makroewolucji?"
  - Think if you can!
  0
 • prawdajest1
  2013-09-27 10:33:15
  Wasze zaslepione umysly tylko swiadcza o tym czym juz pisalem.Najpierw przeczytaj 110 broszur na ten temat i szczere naukowe pracy genetykow a dopiero drzyj ryja na Boga,mieszajac go z blotem/szatanem. Wasze "opinie" i tak nie zmienia faktu ze Bog to Stworca i ja mam racje! I prosze mi tu nie mieszac KrK bo wiara a religia to 2 odrebne rzeczy! Tak,czytac ,myslec i rozwazac zamiast powtarzac frazesy "nauczone w szkole podstawowej" jak papuga.
  0
 • ciekawe
  2013-09-27 10:44:17
  A dlaczego nie wszystkie małpy ewoluowały?
  0
 • miodek
  2013-09-27 11:59:38
  Autor tych wypociń (tłumaczenia z angielskiego) powinien przejść najpierw kurs poprawnej polszczyzny. Przykład - ... idealne ludzkie ciało, na pewno byłoby ono inne niż te... Ciało, to liczba pojedyncza, rodzaj nijaki a więc - to.
  0
 • @zart
  2013-09-27 13:40:43
  MALPOLUDZIKU!

  Zanim wryjesz sie na forum z DURNYMI wypocinami - popracuj nad ortografia!
  0
 • żart
  2013-09-27 13:12:15
  "Ewolucja" nie popełnia błędów MA(tołku).
  Czego się "kłucicie" Małpoludy.
  Byli "bogowie" dobrzy i żli- i zapłodnili Ziemię Swoim "nasieniem".
  Człowiek "powstał" przez "ewolucję" nasienia (jak żboże z ziarna)- plemnik+jajo= zarodek ludzki.
  Bogowie nie "stworzyli" człowieka (to "ewolucja)- posiali "ziarno" (spuścili się Boginie i Bogowie).
  Życie "przyszło" z kosmosu.
  Człowiek chce poznać "żródło" życia (zdobywa "kosmos"- planety).
  0
 • ale zaszczyt
  2013-09-27 14:32:49
  WAW
  Zobacz jesteś ruholu na pierwszym planie tego ujęcia.
  0
 • @WAW
  2013-09-27 14:57:29
  'wykrztalcony' = w akademi pana Kleksa
  'z duzego miasta' = syfiastej warszafki

  oto tyPOwy przyklad POtwora z pelo - CUDNA FOTKA!! DAWNO NA TO CZEKALAM!

  P.S. 'w pierwszym kadrze' to tez PO 'POlsku' - ANALFABETO?

  P.P.S - to w ramach 'pracy' tak sie produkujesz??? W domu kompa brak???

  TRAGEDIA BEZGLOWIA - POmatolstwo TAK MA!!!

  PRAWDZIWY WARSZAWIAK NIE PRODUKUJE TAKICH BZDUR - tylko przyjezdne z wiochy BADZIEWIE.
  0
 • @zart
  2013-09-27 15:21:17
  twoja POmatolska 'kultura' wychodzi ci z chodakow wraz za sloma!

  'kluc' sie dalej. MA-tolku! Tym razem z sobie 'rownymi' POlglowkami
  0
 • 321
  2013-09-27 15:24:13
  Te 'zart' z ciebie to EWOLUCJA zrobila...,ZART!
  0
 • ewa koby
  2013-09-27 21:03:41
  10 bledow ewolucji to dziesiec przykazan skasowalo ludzki mozg ala pila golfowa ala para grafy i med iiiia
  0
 • Jozin z Bozin
  2013-09-27 19:30:15
  Ten pierwszy - na Prezesa.
  0
 • re: halinka=konrad wallenrod
  2013-09-27 19:32:42
  WRESZCIE POkazales swoja CHAMSKA MORDE!
  0
 • żart
  2013-09-27 19:43:46
  Do
  ~prawdajest1
  Wierzysz "Biblii" (starozakonniku), a nie Ojcu,Matce (nauce).
  "Biblia" (pismo objawione, jak Wedy indyjskie,itd...) uczy ludzi "dojścia" do "początków" i wskazuje "drogę" (bez "konkretów")- kosmos się "zmienia".
  Nie poznacie "początku", ani "końca" stworzenia świata- powiedział Budda (filozof).
  0
 • prawdajest1
  2013-09-27 20:35:47
  re ~EGZORCYSTA2013-09-27 20:14
  Nie czytasz moj komentarz bo niby widzisz litery ale to i tak nie dociera.Rozumiem ten "bul",tez zostal opisany w Biblii (m.in.w Ew.wg.Mateusza). Co NIE jest prawda jesli chodzi o moj komentarz? Zacytuj te zdanie/slowa. Jeszcze tylko jeden werset Biblijny,tak na dobranocke, Ksiega Mateusza rozdzial 7: werset 6 (Odszukaj!)
  0
 • ewa koby
  2013-09-27 21:05:11
  ludzki mozg skorczyl sie do pilki golfowej i ich graczy
  0
 • prawdajest1
  2013-09-27 22:59:52
  re ~EGZORCYSTA2013-09-27 21:06
  Tamten dlugi text to CYTAT!!! Nie czytasz uwaznie.Co do wersetu "Uczynmy czlowieka na nasz obraz" to Bog Jahwe (JHWH,nikt nie wie dokladnie jak sie to wymawialo ale to Imie Boga-Stworcy) mowil do Archaniola,Jego Syna Michala,pierworodnego,ktory to pozniej urodzony z krwi i kosci dostal imie Jezus ktore nosil ok.33,5 roku,za ziemskiego bytu.Pozniej wrocil do Nieba jako tamten sam Michal. Racja co do okresu stwarzania,ze te "dni" nie mogli byc doslowne 24 godz ale w Biblii nie pisze ani ze to 24 lub 100 godzin,po prostu pewien okres czasu. Znane sa analize tej mysli.Szatan po buncie Ewy i Adama zbuntowal jeszcze tysiace Aniolow przeciw Bogu i ci materiazowali sie biorac sobie kobiety,ktorakolwiek a ich potomstwo byli Olbrzymi...Chce wam powiedziec 1,nie madrze o sobie mowic ateista albo darwinista bowiem tylko zaslepiony nie widzi ze ewolucja to szatanska bajka a mozg czlowieka to arcydzielo Wielkiego Mistrza,Boga Jahwe i syna jego Jezusa (Michala). Dobranoc,wiecej pokory i analizujcie Biblie z sercem!
  ~Odpowiedz tylko jeszcze 1-dlaczego twoim zdaniem facet nie moze miec dziecko z samica npr.szympansa?
  0
 • florek
  2013-09-27 23:54:29
  Tak ,tak, ewolucja powinna przystosować nas do ciężkiej fizycznej pracy. Do tego nie powinniśmy wcale chorować. Gdybyśmy jeszcze nie musieli za dużo jeść, to proszę, mamy nowy gatunek: człowiek niewolnik. Chyba o coś takiego chodzi władcą tego Świata. Marudzą, bo ich za dużo kosztujemy - za często chodzimy do lekarza, jesteśmy za słabi, za dużo jemy I do tego za dużo myślimy. Oczywiście jesteśmy też leniwi. Ot, wszystkie minusy ewolucji według tych co nami rządzą.
  0
 • ewa koby
  2013-09-27 23:58:27
  kastracja mozgow ala kulka golfowa
  0
 • Homunculus
  2013-09-28 07:41:28
  chłopaki, gdzie kupujecie towar? bez tego nie da się czytać.
  0
 • logik
  2013-09-28 08:40:31
  Ewolucja .Malpie nawyki zostaly ! W naszym barwnym jezyku mamy potwierdzajace powiedzonko " Zre jak malpa kit" na h... czytac wypierdkow mamuta /amerykanskich uczonych./
  0
 • andrzejto
  2013-09-28 10:04:53
  Ciekawe, czy naukowcy którzy plotą te bajduły zwrócili uwagę na pewną drobną rzecz: Czy aby na pewno jaskiniowcy grali w rózne gry zespołowe i nie tylko, które są główną przyczyną urazów? Czy aby na pewno tyle czasu spędzali w pozycji siedzącej, jak my, czy w ramach aktywności fizycznej robili to samo co my na przykład na siłowni? Albo czy żywili sie tym ****** które jemy teraz? Nic z tych rzeczy. Ewolucyjnie jesteśmy przygotowani do łowiecko-zbierackiego trybu życia. Zostało jeszcze kilka takich populacji, ciekawe czy je badali?
  0
 • Ironiamuss
  2013-09-28 19:05:37
  Ten, który ten tekst wypocił ma spore zaległości w rozwoju, ze nie wspomnę o języku polskim.
  0
 • romek
  2013-09-28 13:48:25
  ewolucji?czlowieka stworzyl Bog!
  0
 • prawdajest1
  2013-09-28 15:12:24
  Z durniamy inaczej nie mozna.Nie mozna okreslic inaczej was-"dzieciakow" co mysla ze zjedli wszystkie owoce z "drzewa poznania dobra i zla" i sa madrzy. NIE czytacie Biblii bo lepiej i latwiej zyc po swojemu-bez Bozych zasad wierzyc wylacznie w to co mowia w szkole,slychac "naukowcow" ktorzy npr. uwielbiaja Eugenike. Zobaczcie film "Eugenika-w imie postepu" (youtube) zamiast ublizac Bogu i Jego Synowi-Jezusie.Bo mnie to ani grzeje ani zieby, fakt ze z niedowierzaniem zrozumialem jak fortel szatana jest skuteczny w waszym przypadku. Jeszcze raz polecam Ew.wg.Mateusza 16,wersety od 24 do 28.
  ~ps. Homo sapiens i malpy NIE moga miec potomstwa bo Bog i Stworca tak chcial zeby liczba chromosomow u "potomka" nie wydala jakies Monster.I oto prawda. Wszelkie zywe stworzenia Bog stworzyl wg.RODZAJU! Amen i z Bogiem!
  0
 • marcelek
  2013-09-28 21:00:02
  jakiej ewolucji?!Od dawna przecież wiadomo, że to jakiś bóg stworzył człowieka i to całkiem nie tak dawno!
  0
 • starszy z otwocka
  2013-09-28 23:14:30
  do ~prawdajest12013-09-28 15:12
  kociarzom juz dziekujemy, prosze sobie nie zapisywac jako owoc/gloszenie tego czasu poswieconego na wku..wianie innych, albo poczekaj, jakim prawem sądzisz, że twoje wierzenia są lepsze od moich? Ja wierze w równie nieprawdopodobne rzeczy jak ty, ale dlaczego ty uwazasz że twoje są leprze? Moze ja cie ponawracam co? bedzei znacznie smieszniej bo przy okazji udowdnie ci, że nic nie wiesz, żę nie umiesz czytac ze zrozumieniem, że nie różnisz sie od katoli, twoja religia jest w innym momnecie cyklu, teraz wy zabijacie niewinnych (nie pozwalajac na trazsfuzje) mylicie fakt w wierzeniami, jestescie katolami w średniowicza!
  0
 • pol anka
  2013-09-28 23:29:24
  człowiek został stworzony na Boga PODOBIEŃSTWO, te bzdury o ewolucji i małpie zostawcie dla naukowców. Ja nie wierzę w to że małpa stała się człowiekiem, byłem w zoo i widziałem rózne małpy, te młode i te stare, i te stare wcale nie zamieniały się w ludzi. Każdy wykształcony człowiek wie, najpierw była ciemność i Pan Bóg oddzielił ciemność od jasności. a na koniec stworzył Adama a coby mu nudno nie było stworzył z żebra Ewę. Jeśli chcecie szerzyć taką o małpie pornografię to po 22 godzinie jak dzieci już śpią
  0
 • Staś
  2013-09-29 12:54:31
  Jeżeli wierzymy w Boga to w takim razie Bóg popełnia pomyłki. A przecież ta istota miała być nieomylna podobnie jak papieże. Błędem jest wierzenie w nieomylność każdej istoty istniejącej.
  0
 • Marta
  2013-09-29 12:57:22
  Zgadzam się z "pol anką" a naukowcom przydałoby się trochę pokory. Czasami czytać się nie da: "naukowcy odkryli..."
  0
 • arab
  2013-09-29 18:16:29
  pol anka nadajesz się do zespołu M acierewicza, bo jego eksperci też tylko widzieli, robili modele,a Ty byłaś w zoo i nie znalazłaś fizycznego podobieństwa do siebie. Poszukaj w psychice.
  0
 • antypitol
  2013-09-29 22:11:14
  Do tego materiału pasuje jak ulał określenie "pitolenie".
  0
 • prawdajest1
  2013-09-29 22:08:58
  re ~starszy z otwocka2013-09-28 23:14
  Nie jestem zadnym kociarzem czyli ch.. ci w d...Jasne! Tu chodzi o PRAWDE a nie o jakas "organizacje " czy kosciol!
  0
 • Hi.Pokryzja
  2013-09-30 14:14:01
  jak błędy to ewolucja a jak cacy to Bóg...
  0
 • locomotion
  2013-10-01 10:43:18
  człowiek przyroda i zwierzęta są produktem zaawansowanej inżynierii genetycznej
  z możliwością adaptacji do zmieniających się warunków klimatu na ziemi
  0
 • sp
  2013-10-01 12:25:09
  Dlaczego dziennikarze nie ujawniają autorstwa artykułów prasowych. W mediach zastraszająco rośnie liczba celebrytów, którzy plotą różne rzeczy i im za to drogo płacą.
  0
 • Vlad
  2013-10-04 02:09:48
  Te ciało ??? Nauczcie się poprawnie pisać ! Coś okropnego !
  0
 • EWOLUCJA
  2013-12-31 03:32:16
  Autor powinien zostać płazem-wtedy nie bolałby go kręgosłup i nie miałby tych problemów,które ma dzisiaj :-/
  0
 • gamal
  2013-10-14 14:54:28
  Istnieją tylko dwa sposoby, na które można wyjaśnić historię świata:
  1. Teoria przypadku. Wszelkie wydarzenie takie, jak światowe kryzysy, rewolucje, wojny i zmowy polityczne są wynikiem czystego przypadku. Taki punkt widzenia jest równie niedorzeczny, co wiara w ewolucję.
  2. Teoria konspiracyjna. Wydarzenia na świecie takie, jak wyżej wspomniane, mają miejsce, gdyż pewni wpływowi ludzie chcą żeby miały miejsce i sprawiają że mają one miejsce. Ludzie mający władzę spotykają się za zamkniętymi drzwiami i opracowują plany aby osiągać swoje cele. Najbardziej precyzyjnym tego określeniem jest – konspiracja.
  Dla nas teoria konspiracyjna jest o wiele bardziej sensowna niż teoria przypadku. Twierdzenia konspiracji nie są w żadnym przypadku krańcowo radykalne, czy też paranoiczne. W rzeczywistości, wielu szanowanych i drobiazgowych badaczy, po wielu latach starannych badań, doszli do wniosku, że jest to dziełem konspiracji dążącej do przejęcia kontroli nad światem poprzez kontrolowanie banków, handlu oraz mediów.
  Nie muszę wspominać tu tym którzy studiują Biblię, że teoria przypadku zaprzecza całej tematyce Pisma Świętego, że już nie wspomnę o obszernych fragmentach proroctw biblijnych.
  0
 • @lusia
  2013-12-27 13:16:53
  Lusia, Bokek udowodnil ze czlekoksztaltny umie przeskoczyc przez mur I skosil za to Nobla. Co nie cztalas Togo w Trybunie Ludu?
  0
 • Ironiamus
  2013-12-26 18:18:41
  RE "~naukowiec2013-12-26 16:35 Przykro, ze tak wspaniale, madre artykuly sa komentowane przez tepakow zamieszkujacych w tym kraju. Jadyna nadzieja, ze sie wykrusza sami i Polska stanie sie normalnym krajem bez takich subiektow." -x-x- Dodam, że wszystkie artykuły są tak komentowane. Bo to Polska jest właśnie - kraj najinteligentniejszych internautów (na całym globie).
  0
 • miś yogi
  2013-12-26 18:36:31
  naukowcu zanim innych nazwiesz tępakami sam posłuchaj na you tubie dr Kenta Hevinda.
  0
 • ewa koby
  2013-12-27 20:38:12
  brak ewolucji to brak niewolucyjnych paragrafow politykow klerykow mediatykow meditatykow
  0
 • ewa koby
  2013-12-27 20:42:29
  zydo komuna prawnicy w pl niszcza pokolenia polakow i pobieraja lapuwy udowodnie
  0
 • Hodowla ludzi zmodyfikowanych genetycznie
  2013-12-26 20:07:59
  Nutrigenomika

  Pseudonaukowe absurdy – w rodzaju zmyślonego wpływu działalności człowieka na nieistniejącą zmianę klimatu czy też wmawianego przedszkolakom urojenia transseksualistów cierpiących na perwersję z numerem F64.0 w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10) – odbierają ludziom zaufanie do nauki tak drapieżnie i bez żadnych osłonek wykorzystywanej w celach zniewolenia gospodarczo-politycznego. Tymczasem na świecie rozwija się prawdziwa nauka, do tego tak bardzo użytkowa, że każdy dzień opóźnienia w jej popularyzacji może mieć wpływ na los całej ludzkości. Tą nauką jest nutrigenomika.
  Nutrigenomika bada wpływ całości pożywienia i poszczególnych składników żywności na ekspresję genów, w tym na budzenie genów uśpionych chroniących przed chorobami i usypianie tych genów, których aktywność prowadzi do chorób. Nowa nauka pozwala na poziomie molekularnym zidentyfikować i rozpoznać wzajemne oddziaływania pomiędzy genomem konsumenta (czyli genami i niekodującymi sekwencjami DNA/RNA) a składnikami odżywczymi i innymi bioaktywnymi składnikami pożywienia. Bada wpływ zróżnicowania genetycznego na skutki żywienia, korelując ekspresję genów i polimorfizmów pojedynczych nukleotydów z przyswajalnością, metabolizmem, eliminacją lub efektami biologicznymi substancji odżywczej.
  W ten sposób nutrigenomika dąży do stworzenia racjonalnych sposobów optymalizacji żywienia dostosowanego do genomu konsumenta. Indywidualnie zaplanowana dieta ma ratować życie i zdrowie przed skutkami występujących masowo chorób metabolicznych, głównie otyłością i cukrzycą II typu, a także lawinowo narastającą liczbą przypadków alergii pokarmowej.
  Do wcześniejszych obserwacji epidemiologicznych dochodzą nowe, porażające swoją wymową. Przez lata byliśmy niejako przyzwyczajeni do łączenia przyrostu oczekiwanej długości życia z dobrobytem mierzonym przyrostem PKB per capita. A tu okazuje się, że białe, słabo wykształcone i ubogie kobiety w części stanów USA żyją o całe 5 lat krócej niż ich matki.
  Potrzebne jest więc zbadanie roli stresu i sposobów radzenia sobie z nim poprzez odurzanie się alkoholem czy narkotykami dosłownie na śmierć (często wraz z równoległym potężnym narażeniem na patogeny chorób wenerycznych i skutkami tzw. antykoncepcji) czy też przejadanie się na śmierć także uzależniającym pożywieniem śmieciowym. Wchodzące w skład tzw. junk food [śmieciowego jedzenia – przyp. red.] substancje chemiczne, składniki zastępujące naturalną żywność, a zwłaszcza organizmy genetycznie modyfikowane i ich produkty, np. w formie olejów, lecytyny czy syropu glukozowo-fruktozowego, od dość dawna są obwiniane o powodowanie chorób, którym można byłoby zapobiec, gdyby nie chciwość koncernów agrochemicznych i sprzedajność władz odpowiedzialnych za zdrowie publiczne. Niestety, ludzkości odbiera się pamięć potwornie tragicznych skutków wcześniejszych totalitaryzmów. Jak każda inna nauka, np. chemia czy fizyka jądrowa, także nutrigenomika może być wykorzystana do selekcji ludzi na tych, którzy mają prawo żyć, i tych, którym żyć nie wolno.
  Bez pytania kogokolwiek o zgodę w sprawach decydujących o losach wszystkich posiadających takie same proste potrzeby, z zatrudnieniem umożliwiającym utrzymanie rodziny na czele, uzurpatorzy władzy nad światem już robią, co chcą. Jeśli nie napotkają zdecydowanego odporu, bez wątpienia posuną się dalej.
  Prawo do życia nadadzą tylko ludziom z genomem tak zaprojektowanym, aby mogli oni strawić pożywienie oparte na dopasowanych do tego genomu genetycznie modyfikowanych roślinach i zwierzętach. Aby sztucznie skonstruowani ludzie z odjętym bądź dodanym genem mogli spożyć skonstruowaną dla nich żywność – a właściwie paszę – z pożytkiem i bez szkody dla ich zdrowia, wobec jednoczesnej zagłady niezmodyfikowanej genetycznie reszty.
  Sytuacja niewyobrażalna dla opinii publicznej obdarzonej minimum empatii. Ale od czego podstępna manipulacja? Czy i jak można podstępnie powołać do życia genetycznie zmodyfikowanych ludzi? I kto za to zapłaci? Żaden to problem dla mistrzów kłamstwa zwanego PR. Stosując metodę in vitro, wystarczy podłożyć gametę zawierającą odpowiednio wykoncypowany kod genetyczny w miejsce jajeczka miss piękności czy plemnika noblisty albo po prostu komórek rozrodczych pary, która ufa, że etyka lekarska gwarantuje ludziom ochronę przed krzywdą. Owszem, gwarantuje, o ile spełnia podstawowy wymóg walki o życie każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
  Każdy wyłom w ślubowaniu Hipokratesa sprowadza procedury medyczne do hodowlanych, w których zwykłym postępowaniem jest ubój sanitarny lub ubój z powodu nieopłacalności dalszej hodowli. Narzucana siłą – wcześniej popkultury, a obecnie władz państwowych – przedwczesna inicjacja i rozwiązłość seksualna mają za zadanie wywołać takie skutki zdrowotne i społeczne, aby uległ rozerwaniu naturalny związek ludzkiej seksualności z prokreacją. Prokreację ma zastąpić rekreacja zwykłych ludzi wyedukowanych na seksualnych maniaków, a reprodukcję zwyrodniała władza odda hodowcom zmodyfikowanych genetycznie ludzi i dostosowanych do nich specjalistycznych pasz. Ten apokaliptyczny scenariusz dla świata obrabowanego z wartości wykracza poza fantazję literacką George’a Orwella. Nic dziwnego. Jego „Rok 1984” jest właśnie w trakcie realizacji…
  0
 • Cliq
  2013-12-26 20:11:53
  Zycie na ziemi powstalo na skutek przypadku, czlowiek pojawil sie w wyniku ewolucji, czyli wypadkowej wielkiej liczby przypadkow i w wyniku nieokreslonej liczby przypadkow kiedys tez przestanie isniec. Wszystko.
  0
 • tt
  2013-12-26 14:22:37
  Dotychczas myślałem że jak odgrzewane kotlety po raz setny to tylko w Polsacie. Byłem w wielkim błędzie.
  0
 • karuzela
  2013-12-26 14:49:15
  A mieszkańcy Belwederu dalej czekają na ewolucję.
  3
 • christ
  2013-12-26 14:43:10
  do- gamal, , 14.54
  mysle, ze po takich twoich "naukowych " pszemysleniach , najlepsze miejsce dla ciebie to ZOO, ludzie chentnie beda oglondac takie cos jak ty. A na razie wesolych swiat.
  0
 • SWIETA PRAWDA
  2013-12-26 15:46:12
  1. DO TEGO JESZCZE NALEZY ZALICZYC NACZYNIA WIENCOWE SERCA, KTORE NP. U KROKODYLA NIE ISTNIEJA I EKSTRAKCJA TLENU DO MIESNIA SERCOWEGO ODBYWA SIE POPRZEZ ZAWIROWANIA KRWI W ZATOKACH W KOMORACH SERCA. WIEC KROKODYLE NIE CHORUJA, A CZLOWIEK CHORUJE NA CHOROBY WIENCOWE SERCA.
  2. ROWNIEZ TRANSPORT TLENU W RGANIZMIE JEST GORSZY NIZ U KROKODYLA, KTORY UWALNIA TLEN ZE SWOJEJ HEMOGLOBINY TYLKO WTEDY JAK PIZIOM CO2 SIE ZWIEKSZA, A HEMOGLOBINA CZLOWIEKA STALE. U KROW UWALNIANIE TLENU JEST UZALEZNIONE OD KONCENTRACJI CHLORU, A U CZLOWIEKA WYMAGA BARDZO SKOMPLIKOWANEGO 2,3-DPG, KTOREGO BRAK POWODUJE TO ZE TLEN NIE BEDZIE UWOLNIONY. ORGANIZM CZLOWIEKA MARNUJE TLEN I OD NADMIARU TLENU SIE STARZEJE I UMIERA. Z WIEKEM NIE JEST W STANIE KATABOLIZOWAC TLENU DO WODY, BO NIE JUZ ODPOWIEDNIEGO POZIOMU ENZYMOW PRZECIWULENIAJACYCH TAKICH JAK SOD, CAT, GSHPX I SUBSTRATOW TAKICH JAK GSH.
  3. UKLAD IMMUNOLOGICZNY CZLOWIEKA JEST NIEEFEKTYWNY. NP. W KRWO KROKODYLA ZNAJDUJA SIE BIALKA KTORE NISZCZA WIRUSY (HIV I INNE) I BAKTERIE. CZLOWIEK ICH NIE POSIADA.
  4. ZWIERZETA, OD KTORYCH POCHODZIMY, MAJA TEZ WIEKSZA ZDOLNOSSC REGENARACJI NARZADOW, KTORYCH CZLOWIEK NIE POSIADA.
  5. EWOLUCJA DOPROWADZILA DO TEGO, ZE CZLOWIEK JEST KUPA GNOJU Z ZEGARKIEM NA REKU, JAK KTOS KIEDYS POWIEDZIAL, ALE NIE PAMIETAM KTO.
  0
 • naukowiec
  2013-12-26 16:35:24
  Przykro, ze tak wspaniale, madre artykuly sa komentowane przez tepakow zamieszkujacych w tym kraju. Jadyna nadzieja, ze sie wykrusza sami i Polska stanie sie normalnym krajem bez takich subiektow.
  0
 • szatan
  2014-04-08 16:08:59
  Ej dajcie mi już spokój, to nie ja jestem zły tylko bóg(my nazywamy go stefan) strollował pierwszych ludzi i teraz to ja jestem tym niedobrym eh...
  0
 • true
  2014-04-08 16:11:14
  ~prawdajest1 mam nadzieję, że napisałeś to dla żartu i takich idiotów nie ma w Polsce... mam nadzieje...
  0
 • ewa koby
  2014-03-05 21:57:06
  moj internet box wariuje od podsuchiwania mam iluminacje swietlne prawie jak wybuch bomby dlaczego chca mnie zniszczyc
  0
 • Palec boży
  2014-04-07 03:51:18
  Do A&O!
  Masz prawo na własne wyobrażenia, ale mylisz się że Bóg przez kogos został "wynaleziony". BÓG jest glownym stworca i najwyzsza siłą w Uniwersum. Na początku wszystkiego, przez niezliczone miliardy lat tworzyl się pewien rodzaj materii z rdzeniem wewnątrz. Materia poprzez rozne samoistne chemiczne procesy ktore były pewnego rodzaju frakcja i tej materii jakby "bólem" "cierpieniem" (czynnniki doskonalujace) stopniowo stawala się doskonałym zywym organizmem ale ciagle ulegala przemianom i dalszemu doskonaleniu. Podczas tworzenia sie róznych procesów nastapilo skolidowanie energii i materia się rozpadła. (Tak na marginesie powiem że ledwie mogę pisac ze smiechu z przebywającymi tutaj "naszymi" POLAKAMI i Kosmitami, na myśl o zrobieniu '"filmu" o wszystkich "trudnosciach" ktore BÓG "mogl" mieć kiedy się tworzył.) Rozpadla sie na mniejszy i większy czlon. Każdy z czlonow posiadał świadomosc DOSKONAŁĄ. Czlon większy z wieksza doskonała świadomoscia stał się BOGIEM, człon drugi - CHRYSTUSEM. Potem czesc chrystusowa rozpadała się na mniejsze części zachowujac dla siebie najwiekszy kawalek a te mniejsze części rozpadaly się znow na mniejsze i jeszcze mniejsze i z tego wykształcily się wszystkie dusze. Wieksza czesc od której odłamuje się mniejsza staje się dla tej mniejszej kosmicznym rodzicem. Dusza Chrystusa jest JEDYNYM synem BOGA. A ON jest drugi po BOGU i to ON jest OJCEM wszystkich dusz, a BÓG jest ich dziadkiem i pra-pra-pra-dziadkiem. Ponieważ BOŻA częśc, zachowała największa czesc ŚWIATŁA DOSKONAŁEGO co jest MADROSCIA, WIEDZĄ, SUPER SIŁĄ stał się ON BOGIEM, STWORCA I NAJWYŻSZĄ WŁADZĄ we WSZECHSWIECIE!
  Nie zgadzam się z kims kto mówi że religie powstały żeby "oszukiwac" i wciskać tylko ciemnotę żeby życ z tego. Większość religii powstala z przekonania ze Bóg istnieje (co jest prawdą) tylko istnieja na swiecie ludzie nisko dojrzali duchowo co wykorzystują kazda okazje by wszystko co na swiecie ma jakaś wartość władze sobie podporządkować i nie przebierają w srodkach! Żadne chwyty dla takich nie beda obce i to nie jest wina religii tylko diabła i sil destruktywnych.
  Chrzescijanstwo zostało założone z woli Chrystusa żeby kształciło lud z którym on ma w przyszłości rządzic Światem! Diabeł robił co mogł zeby napełnic se piekło (to jest jedyny cel jego egzystencji) i atakował tam gdzie uważał że żniwo będzie największe bo za sobą ma samego BOGA.
  Przez 2 tys lat ataki na chrzescijanstwo były tak potężne że to wogole cud że nadal istnieje. Tylko potezna niezachwiana wiara w Boga, w Chrystusa mogla tego dokonać. W Polsce w komunizmie wszystko było biedne, szare, odrapane tylko Koscioły jak perełki lsnily pięknem, zadbaniem, czystoscia i mimo ze narod był biedny światynie (przepiękne) mnozyly się jak grzyby po deszczu. Nie sanatoria, luksusowe hotele, czy inne miejsca zbytku były budowane za datki wiernych tylko najwspanialsze sanktuaria najwyższej wiary w Boga i syna jego Chrystusa. Dla NICH świątynie były budowane i przez NICH będą budowniczy wywyższeni i blogoslawieni i z nimi Chrystus - Krol naszej ziemi będzie tu zyl i dalej działał. Kiedy on sam i Matka jego zejdą na ziemię, msze święte będą się odwolywaly sie już tylko do BOGA. Nawet najwyższe pozaziemskie cywilizacje dzialaja wspolnie z Bogiem i nie czynia nic bez jego aprobaty. Tak tez będzie i na ziemi!
  Nie zgadzam się też kiedy się mowi że religie staly się źródłami gigantycznych zysków. Tak mowia ludzie którzy sami chcieliby pieniędzmi rządzić i mieć władze nad innymi obawiając się opozycyjnej konkurencji. Pieniadze to rzecz bez której człowiek istnieć nie może i nie ma na swiecie takich głupców którzy wiedząc ze pieniądze nie pójda na cel najważniejszy chcieliby je rozdawać. Większość chrześcijańskich stowarzyszen zbiera pieniądze na misje religijne, na cele krzewienia chrzescijanstwa, na cele cheratatywne, na budowę światyń i twierdzenie ze ich cele to szkodzenie komus to ignorancja, zazdrość i destrukcja która diabel i niszczycielskie siły im dyktują!
  Większość religii ma za cel doskonalenie człowieka a wszyscy którzy wiernie trwaja w wierze maja z Bogiem umowiona misję a ze współwiernymi duchowy wazny wspolny rozwój i jakiż człowiek ma prawo im tego zabraniać? Zyj sam człowieku a innych zostaw w spokoju, przyszlosc okaże kto na swojej wierze zyskal najwięcej. Takie powinno być motto!
  Dodam jeszcze ze tzw "ewolucji" na swiecie naszym nie było! Wszystko co na naszym swiecie istnieje zostało przywiezione z innych wyższych światow, a ziemia nasza wraz z przybyciem na nia osadnikow nie wyglądała inaczej niż Mars który ma tyle samo lat co ziemia i jak widzimy poza piaskiem i skałami nic tam się samemu nie ewoluje, a to co dobre co powstalo zanim na początku przyjechalo na ziemię było celowym dzielem Boga i jego najwierniejszych wspolpracownikow!!!
  Więcej o powstaniu ziemskiej cywilizacji z jednoczesna historia powstania Polskiego Narodu można znaleźć w Dziennik pl, dział Historia pod rubryka "Najnowsze" pod tutułem:
  "(PRIMA APRILIS) Aleksander Macedonski był Słowianinem? NOWE DOKUMENTY"
  0
 • Palec boży
  2014-04-06 19:24:01
  Przedewszystkim to jedna wielka bzdura ze ta czaszka malpoczlowieka na gorze to czaszka pierwotnych ludzi. Gdyby zrobili DNA czaszki wiedzieliby ze nie ma zadnego pokrewieństwa z człowiekiem. Wszystkie czaszki tzw neanderlandczykow to czaszki najeźdcow z kosmosu. Ziemię naszą zwłaszcza tysiące lat temu po zerwaniu chroniącego ziemie pola magnetycznego najezdzało mnóstwo destryktywow z uniwersum. Nie pozwolono im tu długo zabawić i wypędzano kataklizmami!
  Poczytajcie co o tym wczoraj napisałam i historii Polskiego Narodu na portalu Dziennik pl Historia (wydarzenia) w rubryce "najnowsze" pod tytulem
  "(PRIMA APRILIS) Aleksander Macedonski był slowianinem? NOWE DOKUMENTY "
  0
 • A&O
  2014-04-06 21:23:33
  Religie OSZUKUJĄ ciemnotę i z ciemnoty żyją. Tymczasem w wielkim skrócie było tak: Na planetarnej ekosferze jaką jest Ziemia powstało prymitywne życie które podlegało ewolucji . Potem na pewnym etapie ewolucyjnego rozwoju jeden z gatunków wynalazł "boga" który stał się ułudną i fałszywą receptą na przemijanie, światopoglądową zapchajdziurą dla umysłowych prymitywów i źródłem gigantycznych zysków dla różnorodnych sekt religijnych. XXI wiek koniec szkodliwych religii i sekt. Najwyższy czas!
  0
 • wiaraCZYNIIczuba
  2014-04-24 22:05:49
  Palec boży2014-04-07 03:51 Mitomania i mania prześladowcza na tle religijnym To można podleczyć
  0
 • acha
  2014-04-25 09:28:36
  czuję, że nie jestem małpą i za to płacę
  0
 • czlowiek
  2014-05-03 12:57:38
  To bog jest winny, jako architekt i producent czlowieka powinien byl sie bardziej przylozyc do pracy a nie takie rzeczy robic.
  0
 • opinia x
  2014-12-22 21:40:23
  ~czlowiek2014-05-03 12:57
  Nie zal ci zes taki nieoczytany i bezczelny???
  0
 • janusz
  2014-12-23 05:23:06
  Do "Palec Boży"-jesteś blisko ale to jeszcze nie"to"Obecnie lewactwo opanowało świat z ich teorią ewolucji,która dawno wzieła "włeb"Z jednej strony fizycy a zdrugiej mikrobiolodzy w swych badaniach traktują materię jako rezultat odzialywania energii I odwrotnie.Wyniki badań tych naukowców są dyskredytowane a naukowcy są zwalczani na modłę współczesnej inkwizycji.Lewactwo nie chce dopuscic rezultatów tych badań do powszechnej wiedzy bo to uderza w bpodstawę lewackiej doktryny-materialism.Zarówno fizycy jak I mikro biolodzy potwierdzają istnienie Boga.
  0
 • http://naturalharmonykm.blogspot.com/
  2014-12-22 21:53:29
  Cóż. Gwałtowna rozwój społeczeństwa spowodował, że niektóre rzeczy zdążyły wyewoluować(takie jak mózg), a niektóre nie do końca. Widaćto m.in w naszym problemie trawienie glutenu lub laktozy.
  0
 • Ironiamus
  2014-12-22 22:33:35
  CYTAT; "Sytuacji nie ułatwia nasz obecny sposób chodzenia - najpierw prawa noga, potem lewa ręka itd. Ten ruch skrętny ciała często prowadzi do urazów, tj. przepuklina dysku" -- xxx -- Zapewne tak porusza się autor. Wielu rodaków zaczyna swe - po przebudzeniu - przemieszczanie lewą nogą i co? Nic ich nie boli. Natomiast starają się bardzo, żeby innych zabolało.
  0
 • pfuu
  2014-12-23 14:27:35
  Większy i cięższy może więcej, dlatego przy zakupie komputera polecam kierować się wskazaniami wagi i pomiarami linijki...
  Taki większy ciężki komputer przecież zawsze jest lepszy niż taki jakiś malutki i leciutki.
  0
 • Drzazga 101
  2014-12-23 17:51:24
  O Matko, ponad trzy miliony lat temu małpa zwariowała i zeszła z drzewa i stąd wziął się człowiek. Nic dziwnego, że do dziś wariaci, a nie miernoty i posłuszniaki, są twórcami postępu na świecie. Ale żeby przez TYLE lat ewoluncja nam wstrzymywała dostosowywanie się do współczesnego trybu życia to w ŻYCIU nie uwierzę, kuervas ! To syndrom naszych czasów. Wierzę tylko w to co mam, a mam poranne wzwody - to pozostałośc po naszych przodkach, którzy zanim poszli cóś upolować na śniadanie i lunch, przelatywali jakieś dupancje, które jem się po drodze do wyjścia z groty nawinęli pod rękę i nie tylko.
  Hej !-
  0
 • do armagedonu
  2014-12-23 18:44:30
  Zenada z was "uczonych w toalecie".Rzygam i malpa (waszym prodkiem) i falszem tego szatanskiego systemu rzeczy. Do Armagedonu, frajerzy!
  0
 • marcelek
  2014-12-23 22:13:51
  jakiej znowu ewolucji, co to za antychrześcijańskie gadanie, toż to bóg nas stworzył i to wcale nie tak dawno, amen!!!
  0
 • jej
  2014-12-23 21:13:52
  Nie "TE ciało" tylko "TO ciało" poziom znajomości jezya ojczystego obniza się drastycznie.
  0
 • WAW
  2014-12-23 22:20:27
  TEN NA PIERWSZYM ZDJECIU WYGLADA JAK TYPOWY ELEKTORAT PIS... :))
  0
 • bejker
  2014-12-23 23:01:35
  Co ty ********** zobacz indian w amazonii widziałeś tam grubasa i normalnie żyją żadnego gromadzednia tłuszczu
  0
 • sru
  2014-12-25 17:13:35
  CI co ewolucji sie nie dali,to sie do PO zapisali.Za duzo tego,zredukowac co drugiego... nie napisalbym tego,ale prostackie uwagi pod PiS,sklaniaja mnie do czego? Ja tez potrafie!
  0
 • asdfghjk
  2015-01-06 13:50:26
  bzzdduurryyy. Kobiety rodza na lezaco poniewaz od czasu gdy opieke nad rodzaca przejeli mezczyzni, wygodniej jest im w ten sposob obserwowac porod. Pierwszym facetem, ktory chcial widziec jak rodza sie jego dzieci byl krol Francji. Jeszcze do niedawna istnialy krzesla do rodzenia i odbieranie dziecka odbywalo sie bez ceregieli i publicznosci. Kobieta nadal moze rodzic sama i bez pomocy. Caly ten artykul to bzdety
  0
 • i
  2015-01-10 22:22:21
  Przeciez Listverse to nie zaden serwis tylko jakis tam podrzedny blog. Ale macie autorytety.
  0
 • SWIETA PRAWDA II
  2013-12-26 15:56:02
  PO PROSTU PANU BOGU CZLOWIK SIE NIE UDAL.
  JAK NIE ZGADZASZ SIE Z TYM CO NAPISALAM, TO POPATRZ SIE NA SIEBIE W LUSTRO I PRZEANALIZUJ SWOJ WREDNY CHARAKTER W OSTATNIM MIESIACU.
  1
 • naukowiec
  2013-12-26 16:19:49
  Ci, ktorzy dostaja raka niech wiedza, ze jest to cena za odlaczenie sie od szympansa.
  1
 • lusia
  2013-12-26 20:57:29
  TEORIA EWOLUCJI a nie dogmat i wszystko w temacie. Udowodnij, że ewolucja jest prawdą a dostaniesz NOBLA
  1
 • janusz
  2013-12-26 16:14:03
  człowiek powstał nie na skutek ewolucji,potwierdzają to biofizycy z Rosji P.Garjajev oraz B Lipton z USA. Zaiteresowanych odsylam do prac tych uczonych.
  1
 • Anonimowi klerycy
  2013-12-27 04:51:51
  Człowiek został stworzony kilkadziesiąt tys. lat temu na obraz i podobieństwo boże i od razu chodził na 2 nogach.
  1
 • Leon
  2013-12-26 23:31:42
  Niech teoria ewolucji pokaze jak powstala np. watroba, albo uklad nerwowy ;). Warto pamietac, ze Darwin nigdy nie posuwal sie do nadinterpretacji swojej teorii, jak wspolczesni, ktorzy probuja tlumaczyc nia wszystko.
  1
 • Halinka
  2013-09-27 17:11:13
  Znowu pokazali prezesa w pierwotnej formie .
  1
 • Ewolucja
  2013-09-27 14:59:27
  do WAW

  W twoim przypadku ewolucja POpelnila POnad 100 bledow - stad jestes jaki jestes - TANIE ZERO!!
  1
 • awake stupido
  2014-12-22 21:39:06
  Ja pochodze z Adama i Ewy,stworzony jako CZLOWIEK,homo-sapiens! NIC mi do zwierzat ale teoria ewolucji to mrzawka,chwyt filozofii i proba zmniejszenia/wymazania roli Boga jako Stworcy ktory stworzyl Ziemie i wszystkie stworzenia wedlug RODZAJU! Kto sobie nie zyczy tego ze dumnie moze i chce twierzyc - NIE pochodze z malpy,niechaj sobie hanienbie powie...ehh moj pra-pra-pradziadu,szkoda zes byl tylko malpa!
  4
 • prawdajest1
  2013-09-27 01:37:45
  Jestescie zalosni z tym tematem, moi "chrzescijanie".Bog Biblijny Jahwe stworzyl Ziemie i zycie wraz z Adamem i Ewa.Ewolucja to niepelnosprawny pomysl masonow jak bezboznik Darwin.Kazdy kto chce moze znalezc na internecie dziesiatki powaznych analiz/prac naukowych genetikow ze ewolucja nie jest mozliwa!!! Sam szatan chce zeby "nie bylo Boga a ze on,szatan nie istnieje".Istnieja obaj ale Bog niedlugo zniszczy tego nikczemnego oszusta i morderce-szatana diabla.
  1
 • @zgredek
  2013-09-27 11:58:20
  CHORY Z NIENAWISCI trollu - w tobie ANI KSZTY pierwiestka boskiego - toba SZATAN RZADZI!

  Tragedia IMBECYLA ze skurczem mozgu - a to wszystko przez chodzenie na pelowskie capstrzyki!
  1
Reklama

Zobacz więcej

Reklama