System eWUŚ wejdzie w życie 1 stycznia 2013 roku.

Reklama

Umożliwi on placówkom służby zdrowia (mającym umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia) dostęp on-line do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, który prowadzi NFZ. Pozwoli to na szybkie sprawdzenie, czy osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych jest ubezpieczona. Dzięki temu pacjenci będą zwolnieni z dotychczasowego obowiązku okazywania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie (książeczki ubezpieczeniowej lub druku RMUA). Wystarczy, że w szpitalu, przychodni czy gabinecie podadzą swój PESEL i przedstawią dokument potwierdzający tożsamość.

Testy rozpoczęły się 15 października w trzech województwach: mazowieckim, świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim; później dołączyły do nich kolejne regiony. Aby dana placówka medyczna uzyskała dostęp do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych poprzez system eWUŚ, musi złożyć odpowiednie wnioski do NFZ.

Do lubelskiego oddziału NFZ wnioski o wydanie upoważnienia do korzystania z systemu złożyło dotychczas 305 świadczeniodawców, co stanowi 22 proc. wszystkich. System testują już największe szpitale w regionie. Jak dotąd nie zgłaszano żadnych uwag co do funkcjonowania systemu - powiedział koordynator eWUŚ w lubelskim oddziale NFZ Wiesław Czyżyk.

W województwie świętokrzyskim system testowany jest od połowy października. Do tej pory skorzystało z niego blisko 100 placówek - duże szpitale, przychodnie i gabinety lekarskie. Sprawdziły one w ten sposób prawo do ubezpieczenia ponad 14 tys. pacjentów.

Reklama

Nie było żadnych zgłoszeń o problemach z systemem. Lecznice, które z niego korzystają, chwalą go jako udogodnienie i widać ich dużą aktywność w testowaniu programu. My sami zaczynamy kampanię zachęcającą pozostałe placówki w regionie do zarejestrowania się w eWUŚ, aby do końca grudnia już wszystkie miały do niego dostęp - powiedziała dyrektor oddziału NFZ w Kielcach Zofia Wilczyńska.

Reklama

W woj. podlaskim system eWUŚ testuje obecnie ponad 100 placówek służby zdrowia, m.in. największe w regionie szpitale; niedługo powinno do nich dołączyć kolejnych 200 - poinformowano w oddziale NFZ w Białymstoku. W regionie jest ponad 800 świadczeniodawców. Jak powiedział dyrektor oddziału NFZ w Białymstoku Jacek Roleder, w testach biorą udział praktycznie wszystkie specjalizacje medyczne i większych problemów związanych z używaniem nowej aplikacji nie zgłaszają.

Ok. 130 placówek testuje eWUŚ w woj. zachodniopomorskim, a chęć korzystania z niego zgłosiło do tej pory nieco ponad 400 świadczeniodawców na ok. 1200 zarejestrowanych.

Na Podkarpaciu elektroniczną weryfikację uprawnień świadczeniobiorców testuje 25 placówek służby zdrowia.

Testowanie systemu eWUŚ na Opolszczyźnie rozpoczęło się na przełomie października i listopada. Do środy do testów przystąpiło ok. 40 placówek na ok. 800 świadczeniodawców w regionie. - Z godziny na godzinę przybywa placówek, które zgłaszają chęć korzystania z tego systemu. W testowaniu biorą już udział największe placówki służby zdrowia - zaznaczył dyrektor opolskiego oddziału NFZ Filip Nowak.

Na Warmii i Mazurach system eWUŚ jest testowany od końca października. Chęć testowania zgłosiło dotąd 436 podmiotów z 1,5 tys. istniejących, aktywnie korzysta z niego na razie 62 świadczeniodawców, którzy sprawdzili dotąd uprawnienia ponad 2,5 tys. pacjentów. W najbliższym czasie do testów przystąpi kolejne 280 podmiotów. - Ci, którzy już korzystają z tego systemu, nie zgłaszali nam poważniejszych usterek czy awarii - powiedział dyrektor warmińsko-mazurskiego NFZ Marek Zakrzewski.

W Małopolsce testowanie systemu rozpoczęto 9 listopada. Do tej pory zainteresowanie nim wyraziło około 200 z ponad 1,4 tys. placówek, które udzielają świadczeń medycznych w województwie. - W ramach testów na razie wydaliśmy cztery upoważnienia dla świadczeniodawców, które pozwalają na dostęp do danych o uprawnieniach pacjentów, w tym jedno dla administratora sieci lokalnej - poinformowała naczelnik wydziału spraw świadczeniobiorców w małopolskim oddziale NFZ Urszula Ścibior.

1 grudnia w Krakowie NFZ wraz z ZUS i KRUS organizuje dzień otwarty, podczas którego pacjenci będą mogli się dowiedzieć, co zmieni się po 1 stycznia. Planowane jest także szkolenie dla rejestratorek.

Dyrektor mazowieckiego NFZ Adam Twarowski powiedział PAP, że obecnie nie ma żadnych problemów z wdrażaniem eWUŚ. Dodał, że lekarze chętnie uczestniczą w prowadzonych testach. - Jedyne niedogodności są związane z koniecznością obiegu dokumentów, ale zmierzamy w kierunku tego, by to usprawnić tak, żeby wszystko odbywało się w formie elektronicznej - podkreślił Twarowski. Jak dowiedziała się PAP w centrali NFZ, codziennie w regionie poprzez system eWUŚ weryfikowane jest ubezpieczenie kilku tysięcy osób.

Testy w woj. lubuskim ruszą pod koniec listopada, już teraz świadczeniodawcy mogą składać w lubuskim oddziale NFZ wnioski o dostęp do systemu.

Urzędnicy NFZ apelowali, aby pacjenci pamiętali o ubezpieczeniu swoich bliskich - dzieci, małżonków, rodziców, dziadków - jeśli nie mają oni swojego ubezpieczenia, a pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym.

- Pacjenci, którzy po 1 stycznia 2013 roku zmienią pracę, powinni też informować nowego pracodawcę o członkach rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wystarczy, że już raz zgłosili ich do ubezpieczenia w poprzednim miejscu pracy - powiedziała rzeczniczka opolskiego oddziału NFZ Beata Cyganiuk.

System eWUŚ wprowadziła nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, którą Sejm uchwalił pod koniec lipca. Głównym celem eWUŚ jest uproszczenie sposobu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez pacjenta oraz zdjęcie ze świadczeniodawcy odpowiedzialności za potwierdzenie prawa do świadczeń.