Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz wyjaśniła, że po zalogowaniu pacjent będzie mógł znaleźć również informacje, gdzie się leczyć w ramach ubezpieczenia w Funduszu oraz sprawdzić swoje uprawnienia do świadczeń. Oprócz wyszczególnienia odbytych porad lekarskich, zabiegów, będą podane ich koszty. Natomiast w przypadku recept - ceny leków i poziom refundacji.

Reklama

Prezes Pachciarz poinformowała, że w celu bezpieczeństwa danych osobowych pacjent, który chce mieć dostęp do portalu, będzie musiał osobiście w oddziale NFZ odebrać login i hasło, które umożliwią zalogowanie do ZIP. W systemie nie będzie imienia, nazwiska ani PESEL-u, tylko specjalny przyporządkowany danej osobie numer.

W Zintegrowanym Informatorze Pacjenta będzie można znaleźć także informacje o programach profilaktycznych i leczeniu za granicą. Chory będzie mógł ocenić jakość udzielonych świadczeń lub poinformować o ewentualnych nieprawidłowościach.