Z kolei prezydium Naczelnej Rady Lekarskie w stanowisku, przyjętym w związku z Światowym Dniem Chorego, zapewnia pacjentów, że medycy chcą ofiarnie im służyć i jak najskuteczniej pomagać.

Reklama

Stowarzyszenie Primum Non Nocere zaapelowało o podjęcie rzetelnej pracy nad systemem opieki zdrowotnej, by był on bardziej przyjaznym pacjentowi. Oczekujemy zmniejszenia biurokracji, działań dla człowieka, który jeśli dojdzie do popełnienia błędu, powinien otrzymać natychmiastową pomoc, a gdy jest chory, powinien szybko otrzymać leczenie - czytamy w oświadczeniu podpisanym m.in. przez honorowego przewodniczącego Adama Sandauera.

Kolejne ekipy sprawujące władzę zajmują się bardziej tworzeniem pozorów, iż coś się robi, niż zapewnieniem pomocy ludziom pokrzywdzonym przez błędy lekarskie i wypadki medyczne. Ci zaś nie mogą liczyć ani na pomoc w procesie dochodzenia sprawiedliwości, ani na wsparcie w trudach codziennej egzystencji. Nie zajmuje się tym Rzecznik Praw Pacjenta. Ludzie ci są bezradni, a nie zawinili swojemu kalectwu, biedzie czy niedołężności - dodaje Primum Non Nocere.

Według stowarzyszenia istniejące instytucje nie zapewniają pomocy ofiarom błędów lekarskich. Zwracamy uwagę na błędne umiejscowienie Rzecznika Praw Pacjenta. Urzędy centralne stojące na straży konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich powinny być niezależne zarówno od korporacji zawodowych, jak i od administracji rządowej. Tak funkcjonuje Rzecznik Praw Obywatelskich czy Rzecznik Praw Dziecka. Natomiast obowiązujące przepisy umiejscawiają Rzecznika Praw Pacjenta jako organ administracji rządowej - ocenia Primum Non Nocere.

Prezydium NRL w swoim stanowisku podkreśla, że widzi konieczność dostrzegania w pacjentach nie tyle świadczeniobiorców oczekujących udzielenia im świadczenia zdrowotnego, co osób potrzebujących obecności drugiego człowieka, który będzie przede wszystkim dobrym fachowcem, ale także wrażliwym przyjacielem chorego.

Prezydium Rady zwróciło się do polityków o nieustanne podejmowanie wysiłków na rzecz tworzenia coraz lepszych warunków dostępu do godnej opieki zdrowotnej o coraz wyższej jakości dla pacjentów, a także na rzecz zapewnienia leczącym godnych, nieobciążonych biurokracją, warunków do wykonywania swoich zawodowych obowiązków.

Obchodzony w sobotę Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1992 r.