W liście alarmuje, że do biura rzecznika regularnie trafiają skargi od osób, które z powodu choroby psychicznej są piętnowane zarówno przez personel lekarski, pielęgniarki, jak i pomocniczy.

Reklama

Pacjenci szpitali psychiatrycznych zwracają uwagę, że są poniżani, a ich prawa gwarantowane ustawowo są ograniczane. Ponadto dochodzi do sytuacji, że chorzy wykonują czynności zarezerwowane dla personelu porządkowego (np. sprzątają toalety, łazienki, wynoszą pojemniki z jedzeniem).