Zlikwidowany ma zostać obowiązek rejonizacji, pacjenci będą mogli wybierać lecznicę, w której chcą skorzystać z nocnej i świątecznej pomocy medycznej. Jak informuje NFZ, uruchomione mają zostać dodatkowe punkty przyjmowania chorych w zależności od potrzeb i uwarunkowań lokalnych. W ocenie Funduszu, zmiany mają się przyczynić do zmniejszenia odległości od miejsca zamieszkania pacjenta do lecznicy, w której otrzyma poradę lekarską.

Reklama

NFZ podkreśla, że obecnie trwają postępowania konkursowe mające wyłonić świadczeniodawców, którzy będą udzielali nocnej i świątecznej pomocy medycznej. Szczegóły będą znane na początku marca. Rzeczniczka mazowieckiego NFZ Wanda Pawłowicz poinformowała PAP, że w Warszawie dodatkowe punkty zostaną uruchomione m.in. w dzielnicach: Praga Południe, Włochy, Ursus, Mokotów, Rembertów, Wesoła.

Tymczasem z niektórych województw (m.in. śląskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego) docierają informacje o planowanym zmniejszeniu liczby przychodni udzielających nocnej i świątecznej pomocy medycznej. Po godzinach pracy placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej usługi medyczne zapewniane są w formie nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej oraz wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.

Jak informuje NFZ, ze świadczeń należy korzystać w przypadku nagłej choroby lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia (zabiegi zlecone przez lekarza, realizowane w przychodniach). Porady udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 18-8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Lecznica może sprawować tego rodzaju opiekę we własnym zakresie lub korzystać z usług innej placówki. Informacja o tym, która przychodnia medyczna udziela pacjentom świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, powinna być wywieszona w widocznym miejscu.

Reklama

Świąteczna opieka medyczna nie ma zastosowania w przypadkach stanów bezpośredniego zagrożenia życia, w szczególności w sytuacji: utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w sytuacjach nagłych, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą. W takich sytuacjach należy udać się do szpitalnego oddziału ratunkowego lub wezwać pogotowie (999, 112).

Oddział ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym i nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Pogotowie ratunkowe można wzywać, kiedy nasze lub czyjeś życie jest zagrożone. Przyjmujący zgłoszenie dyspozytor oceni, czy stan zdrowia pacjenta wymaga wysłania karetki, czy też skierowania do świątecznej lub nocnej opieki wyjazdowej albo ambulatoryjnej.

Ze świadczeń opieki świątecznej oraz oddziału ratunkowego nie należy korzystać w celu uzyskania: wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia, skierowania do specjalisty.