Termin „wysoko wrażliwe dziecko” (highly sensitive child, HSC) odnosi się do dzieci, które posiadają cechę wysokiej wrażliwości (high sensitivity). Koncepcja ta została wprowadzona przez psycholog Elaine N. Aron w latach 90. XX wieku.

Reklama

Wysoko wrażliwe dzieci charakteryzują się głębokim przetwarzaniem bodźców, silnymi reakcjami emocjonalnymi, wrażliwością na subtelne sygnały w środowisku oraz skłonnością do łatwego przytłoczenia w sytuacjach o wysokim stopniu stymulacji. Te dzieci są często bardzo empatyczne, działają intuicyjnie i miewają bogate życie wewnętrzne, ale mogą również doświadczać trudności w hałaśliwych lub chaotycznych środowiskach.

Reklama

Tacy się rodzimy?

Wysoka wrażliwość nie jest zaburzeniem ani defektem, lecz cechą temperamentu, która jest obecna u około 20 proc. populacji. Jest to cecha wrodzona, która ma zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty. Wysoko wrażliwe dzieci mogą potrzebować więcej wsparcia w zarządzaniu swoimi emocjami i reakcjami na otoczenie, ale równocześnie mogą wykazywać wyjątkowe zdolności twórcze i analityczne.

Co warto zapewnić dziecku z wysoką wrażliwością?

Rodzice i opiekunowie wysoko wrażliwych dzieci powinni być świadomi tej cechy u swojej pociechy, aby móc lepiej zrozumieć ją i wspierać, dostosowując metody wychowania i środowisko do jej specyficznych potrzeb.

Dzieci wysoko wrażliwe mogą wykazywać różnorodne cechy i zachowania, które odróżniają je od ich rówieśników.

Reklama

Typowe cechy i zachowania, które mogą wskazywać na wysoką wrażliwość:

 • Głębokie przetwarzanie bodźców. Dzieci te często dłużej zastanawiają się nad rzeczami, głębiej je analizują i mogą być bardziej refleksyjne niż inne dzieci.
 • Silne reakcje emocjonalne. Wysoko wrażliwe dzieci mogą intensywnie przeżywać uczucia, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Mogą być szczególnie wrażliwe na emocje innych ludzi.
 • Wrażliwość na subtelne sygnały. Są one bardziej świadome drobnych zmian w otoczeniu, takich jak zmiany w nastroju innych osób, dźwięki czy zapachy, które dla innych osób są nieistotne.
 • Łatwość „przytłoczenia”. W sytuacjach o wysokim poziomie stymulacji sensorycznej, takich jak głośne dźwięki, intensywne światła czy tłumy ludzi (np. w centrum handlowym), wysoko wrażliwe dzieci mogą szukać miejsc ustronnych i potrzebować czasu na uspokojenie.
 • Potrzeba odizolowania się. Dzieci te mogą potrzebować więcej czasu na bycie samemu i odpoczynek po intensywnych doświadczeniach lub interakcjach społecznych (np. wysoko wrażliwe dziecko po powrocie z przedszkola chętniej bawi się samo niż z rodzeństwem).
 • Empatia i wrażliwość na potrzeby innych. Wysoko wrażliwe dzieci często wykazują dużą empatię i mogą być bardzo troskliwe wobec innych, także wobec zwierząt.
 • Ostrożność w nowych sytuacjach. Mogą być bardzo nieśmiałe, gdy wchodzą w nową grupę. W nowych sytuacjach potrzebują czasu, aby się zaadaptować i przetworzyć nowe doświadczenia.
 • Silne zainteresowanie naturą, sztuką lub muzyką. Dzieci wysoko wrażliwe chętnie uczestniczą w zajęciach artystycznych, podejmują naukę gry na instrumencie.
 • Perfekcjonizm i samokrytycyzm.
 • Trudności z zasypianiem. Często związane z dużą trudnością z „wyłączeniem” intensywnych myśli lub emocji.

Jak pomóc dziecku, które jest wysoko wrażliwe?

Wspieranie wysoko wrażliwego dziecka wymaga zrozumienia i akceptacji jego unikalnych potrzeb, jak również:

 • zapewnienia bezpiecznego środowiska, które jest spokojne i przewidywalne, w którym dziecko może czuć się komfortowo i chronione przed nadmierną stymulacją;
 • akceptacji i zrozumienia. Dziecko potrzebuje komunikatu od opiekunów, że „z nim jest wszystko OK”, że wrażliwość jest normalną i wartościową cechę jego osobowości;
 • wysłuchania i empatii wobec jego uczuć i doświadczeń. Pozwólmy dziecku wyrażać swoje emocje i myśli bez oceniania;
 • nauczanie radzenia sobie ze stresem. Pomóżmy dziecku rozwinąć strategie radzenia sobie z napięciem, takie jak techniki relaksacyjne, głębokie oddychanie, joga dla dzieci czy medytacja;
 • zachowania rutyny. Utrzymywanie regularnego schematu dnia pomaga dziecku w przewidywaniu i przygotowywaniu się na różne sytuacje, co zmniejsza poziom stresu;
 • dostosowania oczekiwań. Bądź realistyczni wobec oczekiwań i nie naciskajmy na dziecko, aby zachowywało się w sposób, który jest sprzeczny z jego wrażliwością;
 • ograniczenia nadmiaru stymulacji. Unikajmy sytuacji, które mogą być zbyt stresujące lub przytłaczające, takich jak głośne miejsca czy wydarzenia, w których uczestniczy wiele osób (np. koncert);
 • wspierania zainteresowań. Zachęcajmy dziecko do rozwijania zainteresowań i pasji, które są dla niego źródłem radości i satysfakcji;
 • nauki asertywności. Pomóżmy dziecku nauczyć się wyrażać swoje potrzeby i granice w sposób asertywny, ale nieagresywny.