Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna jest świadczeniem w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielanym od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Reklama

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Bezpłatna infolinia NFZ

Możesz też skontaktować się z bezpłatną, całodobową infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590. Pod tym numerem można uzyskać m.in. informacje dotyczące najbliższej placówki medycznej, w tym punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Bezpośrednie nagłe zagrożenie życia lub zdrowia

W sytuacjach bezpośredniego nagłego zagrożenia życia lub zdrowia należy zadzwonić pod numer 112, lub 999 i wezwać zespół ratownictwa medycznego.

Doraźna pomoc dentystyczna

W przypadku nagłego bólu zęba można skorzystać z dyżuru stomatologicznego. Placówki udzielają pomocy doraźnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 19:00 do 7:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Mapy

Mapa punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na stronie pacjent.gov.pl oraz pod linkiem Nocna i świąteczna opieka zdrowotna | Pacjent.

Mapa placówek udzielających doraźnej pomocy dentystycznej znajduje się na stronie pacjent.gov.pl oraz pod linkiem: Doraźna pomoc dentystyczna | Pacjent.