Naukowcy z Truveta, firmy zajmującej się analizą danych medycznych, przeanalizowali dokumentację ponad 18 tys. dorosłych, z których wszyscy mieli nadwagę lub otyłość, i którzy stosowali te leki od maja 2022 r. do września 2023 r. Wyniki opublikowało czasopismo medyczne JAMA Internal Medicine - informuje CNN.

Reklama

Eli Lilly produkuje tirzepatid pod marką Mounjaro na cukrzycę i Zepbound do kontroli wagi natomiast Novo Nordisk produkuje semaglutyd jako Ozempic na cukrzycę i Wegovy na kontrolę wagi. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła wersje tirzepatidu i semaglutydu do leczenia zarówno cukrzycy typu 2, jak i otyłości.

Skuteczne leki na odchudzanie

Jak pokazała analiza, obydwa składniki aktywne leków były skuteczne. Okazało się, że zdecydowana większość osób stosujących tirzepatid (składnik aktywny Mounjaro) lub semaglutyd (składnik aktywny Ozempicu) straciła co najmniej 5 proc. początkowej masy ciała po roku stosowania. Jednak 82 proc. osób przyjmujących tyrzepatid osiągnęło ten cel w porównaniu z około 67 proc. osób przyjmujących semaglutyd.

U osób przyjmujących tyrzepatid, czyli Mounjaro, szansa utraty co najmniej 15 proc. początkowej masy ciała była ponad dwukrotnie większa niż u osób przyjmujących semaglutyd: około 42 proc. w porównaniu z 18 proc. po roku stosowania. Średnia utrata masy ciała była również większa wśród osób przyjmujących tirzepatid w miarę upływu czasu.

Reklama

Po trzech miesiącach osoby przyjmujące tirzepatid straciły średnio około 6 proc. masy ciała, w porównaniu ze średnią utratą mniejszą niż 4 proc. wśród osób przyjmujących semaglutyd.

Producent Ozempicu: To nie jest uczciwe porównanie

Około połowa osób objętych tym badaniem cierpiała na cukrzycę typu 2, podczas gdy druga połowa nie miała w swojej dokumentacji medycznej żadnych oznak cukrzycy i prawdopodobnie stosowała te leki poza wskazaniami rejestracyjnymi w celu kontroli masy ciała, według uznania lekarza.

Kiedy w zeszłym roku po raz pierwszy opublikowano wyniki tego badania w formie wstępnej, Novo Nordisk powiedział CNN, że nie było to uczciwe porównanie. "Dawki semaglutydu oceniane w tej analizie nie były badane pod kątem przewlekłej kontroli masy ciała" – oznajmił rzecznik w oświadczeniu.