Uprawnienia do wystawiania recept na niektóre refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz bezpłatne wyroby medyczne zostaną przyznane lekarzom i pielęgniarkom jako "osobom uprawnionym", niezależnie od posiadania umowy z NFZ. Zmianę tę przewiduje ministerialny projekt ustawy, który 1 lipca został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Jest to nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Co zakłada projekt ustawy?

Projekt zakłada, że wszyscy pracownicy medyczni (lekarze i pielęgniarki) mający prawo do wystawiania recept będą mogli wystawiać recepty na niektóre refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługujące bezpłatnie osobom do 18. roku życia lub powyżej 65. roku życia. Dotychczas możliwość tę mieli tylko niektórzy z nich posiadający tzw. uprawnienia preskrypcyjne. Nowe przepisy umożliwią również wystawianie tych recept w formie elektronicznej.

W ocenie skutków regulacji wyjaśniono, że proponowane działanie jest kontynuacją inicjatyw z 2023 roku, które miały na celu rozszerzenie zakresu omawianych uprawnień. Wówczas więcej leków, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego stało się dostępnych bezpłatnie. Dodatkowo uprawnienia te zostały rozszerzone na nowych beneficjentów – świadczeniobiorców w wieku od 65 do 75 lat oraz niepełnoletnich.

Reklama

Projekt precyzuje również przepisy ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, aby podstawa prawna udzielania przez Ministra Zdrowia dotacji celowych dla nadzorowanych instytutów badawczych była jednoznaczna. Po zgłoszeniu przez NIK uwag dotyczących katalogu podmiotów uprawnionych do takich dotacji dodano również instytuty badawcze, takie jak Centrum Zdrowia Dziecka.

Kto obecnie może wystawić receptę na darmowe leki?

Obecnie receptę na bezpłatne leki może wystawić uprawniony lekarz lub pielęgniarka. Uprawnieni są:

  • Lekarz POZ, czyli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który ma umowę z NFZ.
  • Lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), czyli lekarz, do którego możesz udać się bez skierowania.
  • Lekarz po zakończonym leczeniu szpitalnym.
  • Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, która ma umowę z NFZ i jest uprawniona do wystawiania recept.

Niedługo jednak ma się to zmienić. Uprawnienia te będą mieli już nie tylko lekarze i pielęgniarki posiadający kontrakt z NFZ, ale również ci pracującym w prywatnych gabinetach.

Dla kogo recepta na bezpłatne leki?

Recepta na darmowe leki przysługuje dwóm grupom osób:

1. Osobom, które ukończyły 65. rok życia:

  • Warunek wiekowy musi być spełniony zarówno w dniu wystawienia recepty, jak i jej realizacji (np. nie można zrealizować recepty z datą "realizacji od dnia" po ukończeniu 18. roku życia).
  • Lek musi znajdować się w wykazie D2 refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
  • Na recepcie w polu "kod uprawnień dodatkowych" musi widnieć litera "S".

2. Dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia:

  • Lek musi znajdować się w wykazie D1 refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
  • Na recepcie w polu "kod uprawnień dodatkowych" musi widnieć litera "DZ".

Dodatkowo, zarówno osoby powyżej 65. roku życia, jak i dzieci i młodzież do 18. roku życia muszą mieć zdiagnozowane schorzenie, na które przepisywany lek jest zgodny z zakresem wskazań objętych refundacją.