Podstawą prawną przyznawania i wypłaty zasiłku wyrównawczego jest ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Komu przysługuje zasiłek wyrównawczy?

Pracownikowi ze zmniejszoną sprawnością do pracy, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu.
Wynagrodzenie zmniejszyło się wskutek wypadku w pracy lub choroby, z których to przyczyn pracownik poddał się rehabilitacji zawodowej.
Zasiłek wyrównawczy może otrzymać pracownik, który w wyniku choroby lub wypadku w pracy podjął się rehabilitacji zawodowej albo u swojego pracodawcy na dostosowanym specjalnie dla niego stanowisku pracy, albo w zakładowym lub międzyzakładowym ośrodku rehabilitacji zawodowej i otrzymuje niższe wynagrodzenie niż do tej pory. Można go pobierać nawet przez 24 miesiące.

Zakładowy ośrodek rehabilitacji zawodowej

Reklama

Jest to miejsce, gdzie pracownik poddaje się rehabilitacji zawodowej. Rehabilitacja zawodowa jest prowadzona w zakładowym lub międzyzakładowym ośrodku rehabilitacji zawodowej lub u pracodawcy na wyodrębnionym stanowisku pracy, dostosowanym do potrzeb adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy.

Ile wynosi?

Dzięki zasiłkowi wyrównawczemu, pracownicy mogą podjąć rehabilitację zawodową i dostosować się do nowych warunków pracy. Świadczenie to stanowi różnicę między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem wypłacanym za okres 12 ostatnich miesięcy kalendarzowych a miesięcznym wynagrodzeniem osiągniętym za pracę w warunkach rehabilitacji zawodowej.