Najnowsze obwieszczenie w sprawie wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

Lista leków refundowanych

Aktualizowanie listy refundacyjnej umożliwia wprowadzanie na nią nowych produktów o udowodnionej skuteczności i leków generycznych – odpowiedników leków oryginalnych zawierających tę samą substancję czynną. Dzięki refundacji pacjenci mogą kupić taniej leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne. Refundowane produkty można nabyć w aptece, która podpisała umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Reklama

W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do wykazu dodano 86 produktów bądź nowych wskazań.

Nowe terapie dotyczą m.in. ginekologii, onkologii ginekologicznej, kardiologii i chorób rzadkich. Pacjenci zyskują dostęp do refundacji terapii: siedmiu we wskazaniach onkologicznych i 26 we wskazaniach nieonkologicznych, w tym osiem we wskazaniach dla chorób rzadkich.

Dla 91 produktów wprowadzono obniżki cen zbytu netto (od 0,01 zł do 8328,52 zł). Dla 45 produktów podwyższono ceny zbytu netto (od 0,52 zł do 1500,00 zł).

Dla 539 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 456,63 zł). Dla 545 pozycji dopłata pacjenta wzrośnie (od 0,01 zł do 198,04 zł).

Dla 417 produktów ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 27,96 zł) ulegną obniżeniu. Dla 340 produktów ceny detaliczne brutto wzrosną (od 0,01 zł do 101,63 zł).

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w obwieszczeniu nie znajdą się 72 produkty bądź wskazania figurujące w poprzednim obwieszczeniu.

Reklama

Obwieszczenie refundacyjne

Obwieszczenie refundacyjne obowiązujące od 1 kwietnia 2024 r. zostało rozszerzone o dwa nowe wykazy G1 i G2 (tzw. polskie leki) uwzględniające łącznie 355 leków, rozumianych jako indywidualne kody GTIN (ang. Global Trade Item Number - Globalny Numer Jednostki Handlowej).

Lista G1 to leki wytwarzane w Polsce albo leki, do których wytworzenia wykorzystano substancję czynną wyprodukowaną na terenie kraju. Wykaz ten zawiera 331 leków, prawie 90 substancji czynnych lub ich połączeń umieszczonych w 71 grupach limitowych. Leki umieszczone na wykazie G1 należą do portfolio siedmiu podmiotów odpowiedzialnych i objęte są 10-procentową redukcją kwoty stanowiącej dopłatę pacjenta.

Wśród tej grupy produktów leczniczych znalazły się m.in. leki: antyhistaminowe, cytostatyczne, hipoglikemizujące, hipolipemizujące, hipotensyjne, przeciwarytmiczne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, przeciwbólowe, przeciwdrgawkowe, przeciwpsychotyczne, przeciwreumatyczne, przeciwparkinsonowskie, przeciwzakrzepowe, stosowane w chorobach dróg oddechowych, stosowane w chorobach urologicznych, stosowane w chorobach układu pokarmowego.

Lista G2 to leki wytwarzane w Polsce z wykorzystaniem substancji czynnej wytwarzanej w Polsce. Lista zawiera 24 leki, 11 substancji czynnych lub ich połączeń umieszczonych w 10 grupach limitowych. Leki umieszczone na wykazie G2 należą do portfolio trzech podmiotów odpowiedzialnych i objęte są 15 proc. redukcją kwoty stanowiącej dopłatę pacjenta.

Wśród tej grupy produktów leczniczych znalazły się m.in. leki: hipoglikemizujące, hipotensyjne, przeciwdrgawkowe, przeciwpsychotyczne, przeciwzakrzepowe, stosowane w chorobach dróg oddechowych.

Opracowanie wykazu G1 i G2 wiązało się z wydaniem 1192 decyzji.