W kwietniu wejdzie w życia nowa lista refundacyjna. Zgodnie z tym co zapowiada Ministerstwo Zdrowia, znajdzie się na niej kilka zmian korzystnych dla pacjentów. Niedawno został opublikowany projekt obwieszczenia refundacyjnego. Resort zastrzega, że nie jest to jeszcze ostateczna wersja, "trwają prace administracyjne nad finalnym wykazem refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych".

Reklama

Nowa lista refundacyjna - polskie leki będą tańsze

Jak zapowiada MZ, pacjenci zapłacą mniej za leki produkowane w Polsce lub preparaty wykorzystujące substancje czynne wytworzone w naszym kraju

- Wprowadzamy listę polskich leków. Zależy nam przede wszystkim na bezpieczeństwie lekowym pacjentów. Celem jest także zwiększenie udziału w rynku leków wytwarzanych przez polski przemysł farmaceutyczny, a także zachęta do rozwoju krajowej produkcji substancji czynnych i leków - zapowiedziała minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Reklama

Resort przygotował dwie listy polskich leków. Pierwsza to leki wytwarzane w Polsce albo leki, do których wytworzenia wykorzystano substancję czynną wyprodukowaną na terenie kraju, a druga to leki wytwarzane w Polsce z wykorzystaniem substancji czynnej wytwarzanej w Polsce.

Na pierwszej liście jest siedmiu polskich producentów, 84 substancje czynne i 329 produktów. Odpłatność dla pacjentów w przypadku tych środków zmniejszy się o 10 proc.

Na drugiej liście są 24 produkty i 11 substancji czynnych produkowanych przez trzy podmioty. Odpłatność zmniejszy się o 15 proc.

Nowa lista refundacyjna - nowe wskazania i choroby rzadkie

Ministerstwo od dłuższego czasu zapowiadało wprowadzenie refundowanych terapii dla chorób rzadkich. Ostatecznie stanęło na ośmiu przypadkach.

W sumie lista nowych wskazań obejmuje w 33 pozycji:

 • 7 cząsteczko – wskazań onkologicznych,
 • 26 cząsteczko - wskazania nieonkologiczne,
 • 8 cząsteczko - wskazań dedykowanych chorobom rzadkich.

Nowe wskazania onkologiczne to:

 • Lynparza (substancja czynna olaparyb) – leczenie II linii olaparybem w monoterapii na nawrotowego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, u chorych z brakiem obecności mutacji w genach BRCA 1/2.
 • Opdualag (substancja czynna niwolumab + relatlimab) – leczenie III lub IV linii niwolumabem z relatlimabem pacjentów od 12 roku życia z czerniakiem w stopniu zaawansowania z ekspresją PDL1 < 1 proc.
 • Imbruvica (substancja czynna ibrutynib) – leczenie I linii dorosłych chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową ibrutynibem w skojarzeniu z wenetoklaksem (schemat I+V), bez względu na status del17p/mutTP53. (Choroba rzadka).
 • Calquence (substancja czynna akalabrutynib) – leczenie od II linii dorosłych chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową bez del17p/mutTP53 akalabrutynibem w monoterapii (rozszerzenie dotychczas refundowanego wskazania poprzez usunięcie warunków dotyczących wcześniejszego leczenia wenetoklaksem w skojarzeniu z przeciwciałem anty-CD20 lub z przeciwwskazaniami do tej terapii lub z toksycznością tej terapii) (Choroba rzadka).
 • Keytruda (substancja czynna pembrolizumab) – leczenie I linii pembrolizumabem w skojarzeniu z chemioterapią, z bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu w leczeniu chorych na przetrwałego, nawrotowego lub z przerzutami raka szyjki macicy, u których CPS z ekspresją PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi ≥ 1.
 • Różne nazwy handlowe (substancja czynna kapecytabina) – rozszerzenie załącznika C.5.b o wskazania pozarejestracyjne: nowotwory złośliwe narządów głowy i szyi; nowotwory złośliwe przełyku; nowotwory złośliwe jelita cienkiego; nowotwory złośliwe odbytu i kanału odbytu; nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego, rozszerzenie o leczenie choroby zaawansowanej w rozpoznaniach C.22–C.25. (Wskazanie off-label).
 • Różne nazwy handlowe (substancja czynna oksaliplatyna) – OXALIPLATIN – rozszerzenie załącznika C.46.b o wskazanie pozarejestracyjne: nowotwór złośliwy przełyku (Wskazanie off-label).

Wskazania dotyczące chorób rzadkich:

 • zmiana zapisów programu lekowego SMA w zakresie terapii genowej Zolgensma,
 • rozszerzenie dostępu do szczepionki przeciw RSV dla dzieci chorych: - na SMA do 2 roku życia - na mukowiscydozę do 1 roku życia
 • kompleksowe podejście do leczenia miastenii – objęcie refundacją efgartigimodu, rytuksymabu, mykofenolanu mofetylu
 • objęcie refundacją olipudazy alfa w leczeniu chorych z niedoborem kwaśnej sfingomielinazy – technologia o wysokim poziomie innowacyjności (TLI) finansowana z Funduszu Medycznego.