Auroverin MR to lek zalecany przez lekarzy pacjentom uskarżającym się na objawy towarzyszące zespołowi jelita drażliwego. Jeśli pacjent odczuwa ból wywoływany przez skurcze mięśni gładkich jelit, Auroverin jest w stanie zmniejszyć dolegliwości bólowe, łagodząc skurcze.

Reklama

Auroverin MR występuje pod postacią tabletek. Zażywa się je przed posiłkiem.

Za działanie rozkurczowe w tym konkretnym leku odpowiada substancja czynna o nazwie mebeweryna. Auroverin MR zawiera mebewerynę chlorowodorku. Właśnie tej substancji dotyczyła decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

GIF poinformował, że Narodowy Instytut Leków w raporcie dotyczącym badania jednej serii Auroverinu MR wykazał, iż „produkt ten nie spełnia przewidzianych dla niego wymagań jakościowych z uwagi na negatywny wynik badania w zakresie parametru uwalnianie mebeweryny chlorowodorku”.

Jak czytamy w decyzji GIF z 22 grudnia 2023 roku, „wobec uzasadnionego podejrzenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego, że produkt leczniczy Auroverin MR (Mebeverini hydrochloridum), kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 200 mg, numer serii: EMBCD2064A, termin ważności: 07.2025, podmiot odpowiedzialny: Aurovitas Pharma Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nie spełnia ustalonych dla niego wymagań, konieczne i uzasadnione stało się wstrzymanie obrotu tym produktem”.

Wstrzymanie obrotu dotyczy tej konkretnej, wymienionej serii Auroverinu.

Główny Inspektor Farmaceutyczny zaznaczył jednocześnie, że nadał swojej decyzji „rygor natychmiastowej wykonalności”.