Jak wygląda kondycja zdrowotna Polaków?

Główny Urząd Statystyczny opublikował dokument "Trwanie życia w zdrowiu w 2022 r." mówiący o kondycji zdrowotnej Polaków.

"Wydłużenie trwania życia w zdrowiu jest jednym z głównych celów polityki zdrowotnej wielu krajów. Jeżeli oczekiwane trwanie życia w zdrowiu wzrasta szybciej niż przeciętne trwanie życia, oznacza to, że ludzie przez coraz większą część życia charakteryzują się dobrym zdrowiem" - piszą autorzy raportu.

Reklama

Jednym ze wskaźników mówiących o kondycji zdrowotnej jest "Oczekiwane lata przeżyte w zdrowiu (Healthy Life Years, HLY)", inaczej "Oczekiwana długości życia bez niepełnosprawności (Disability Free Life Expectancy, DFLE)". Obliczany jest na podstawie tablic trwania życia oraz indywidualnie i subiektywnie postrzeganej
niepełnosprawności. Wartość HLYX interpretuje się jako przewidywaną średnią liczbę lat, jaką ma do przeżycia bez niepełnosprawności osoba w wieku x ukończonych lat, pod warunkiem że aktualne warunki umieralności i utraty zdrowia populacji nie ulegną zmianie do końca trwania życia tej osoby.

Średnia długość życia w zdrowiu wrosła

Wg danych GUS w 2022 r. trwanie życia w zdrowiu wyniosło 60,1 roku dla mężczyzn i 63,7 roku dla kobiet. Oznacza to wzrost o 1 rok dla mężczyzn i o 0,6 roku dla kobiet w stosunku do roku 2021.

Ten wzrost to skutek "odbijania się" wskaźników mówiących o życiu i zdrowiu Polaków poważnie pogorszonych w wyniku pandemii koronawirusa w poprzednich latach.

Reklama

Różnica w trwaniu życia w zdrowiu w momencie urodzenia (HLY0) w 2022 r. między płciami wyniosła 3,6 roku na korzyść kobiet. Wartość ta zmniejsza się wraz z przeżytymi latami. Dla osób w wieku 50 lat wyniosła 2,1 roku, a dla osób w wieku 65 lat już tylko rok.

W analizie oczekiwanego trwania życia w zdrowiu HLYx ważne jest uwzględnienie również przeciętnego trwania życia. Pozwala to m.in. na określenie jaka część życia wolna jest od niepełnosprawności. Do 2022 r. poziom HLY0 zmieniał się proporcjonalnie do wartości przeciętnego trwania życia, dla mężczyzn stanowiąc ok. 80 proc., a dla kobiet ok. 77 proc. Oznacza to, iż mimo że dla mężczyzn przewiduje się krótsze trwanie życia,
to większą jego część przeżyją bez niepełnosprawności.

GUS

W tych województwach jest najgorzej

GUS zaprezentował też wskaźniki dotyczące trwania życia w zdrowiu dla poszczególnych województw. Najdłuższym trwaniem życia w zdrowiu mężczyzn charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (62,1 roku), zachodniopomorskie (61,6 roku) oraz lubuskie (61,4 roku), natomiast najkrótszym: lubelskie (59 lat), łódzkie (59,1 roku), śląskie i świętokrzyskie (po 59,5 roku).

Oczekiwane trwanie życia w zdrowiu dla mężczyzn w poszczególnych województwach / GUS

Wśród kobiet najdłuższe trwanie życia w zdrowiu wystąpiło w województwach: wielkopolskim (65,5 roku), zachodniopomorskim (65,3 roku), lubuskim (65,1 roku) oraz opolskim (64,7 roku), z kolei najkrótsze w województwach: lubelskim (62,3 roku), łódzkim (62,4 roku), podkarpackim i podlaskim (po 62,7 roku).

Oczekiwane trwanie życia w zdrowiu dla kobiet w 2022 r. w podziale na województwa / GUS

W 2022 r. wskaźnik HLY0 najbardziej zwiększył się (przyrost powyżej 1 roku w porównaniu do 2021 r.) dla mężczyzn w województwach: dolnośląskim (o 1,4 roku), lubuskim (o 1,3 roku), opolskim (o 1,2 roku) oraz małopolskim, mazowieckim i śląskim (o 1,1 roku), a dla kobiet w województwach: dolnośląskim (o 1,3 roku) i opolskim (o 1,2 roku). Trwanie życia w zdrowiu zmniejszyło się jedynie w przypadku kobiet mieszkających w województwie łódzkim (spadek o 0,2 roku).