Główny Inspektorat Farmaceutyczny co tydzień opracowuje dla Naczelnej Izby Lekarskiej i Naczelnej Izby Aptekarskiej zestawienie wyników analizy dostępności produktów leczniczych, które jest odpowiedzią na potrzebę współpracy pomiędzy administracją publiczną i praktykami w systemie ochrony zdrowia oraz komunikacji w celu efektywnego zarządzania dostępnością lekową.

Reklama

Zestawienie jest efektem analizy wielu źródeł danych dostępnych dla GIF ze wszystkich poziomów dystrybucji – aptek ogólnodostępnych, szpitalnych, hurtowni oraz informacji pochodzących od podmiotów odpowiedzialnych.

W piątkowym (15 września) opracowaniu podano, że Główny Inspektorat Farmaceutyczny nie odnotowuje problemów z dostępnością większości antybiotyków. Nie zaobserwowaliśmy również znaczącego wzrostu wystawianych przez lekarzy recept na te produkty lecznicze, a podmioty odpowiedzialne na bieżąco realizują plany dostaw - przekazano.

Reklama

W przypadku leków przeciwcukrzycowych odnotowano dostawy jednego z produktów leczniczych zawierających liraglutyd oraz kilku produktów z metforminą (dawki: 750 mg i 1000 mg) do hurtowni farmaceutycznych, zatem w najbliższych dniach leki powinny trafić do aptek.

Jeden z produktów leczniczych stosowanych m.in. w leczeniu astmy, zawierających fluticasoni propionas, w postaci aerozolu inhalacyjnego, w dawce 50 mcg/dawkę inh. wrócił na rynek apteczny, jednak ze względu na duże zapotrzebowanie wciąż mogą występować przejściowe problemy z jego dostępnością.

GIF podał, że utrzymuje się utrudniona dostępność przeciwdepresyjnego produktu leczniczego zawierającego fluvoxamini maleas (dawki: 50 mg i 100 mg) spowodowana czasowym wstrzymaniem dostaw leku na rynek (przerwy potrwają do 31 października 2023 r. - dawka 50mg oraz do 30 września 2023 r. - dawka 100 mg.).

Reklama

Na rynek powróciły produkty z riwastygminą w dawkach 3mg i 4,5 mg i krople do oczu stosowane w farmakoterapii jaskry z dorzolamidem i tymololem (preparat skojarzony) oraz z latanoprostem.

GIF wskazał ponadto, że zrealizowane zostały dostawy produktu leczniczego z lewotyroksyną w dawce 88 mcg (lek stosowany w niedoczynności tarczycy) oraz stosowanego w leczeniu uzupełniającym objawów choroby zwyrodnieniowej stawów produktu leczniczego z chondroityną.