Szefowa MZ poinformowała na piątkowym briefingu w Warszawie (15 września) o rozszerzeniu, po przeprowadzeniu szerokich konsultacji z gronem m.in. lekarzy i organizacji pacjentów, programu profilaktyki raka piersi.

Reklama

- Rozwiązania, które chcemy zaprezentować, to przede wszystkim obniżenie i podwyższenie wieku bezpłatnej mammografii dla kobiet w Polsce. Dzisiaj funkcjonujące rozwiązania – od 50. roku życia do 69. roku życia bezpłatnych badań mammograficznych – poszerzamy o pięć lat w dół i podwyższamy o pięć lat w górę – powiedziała Sójka.

Dzięki nowym rozwiązaniom, jak mówiła, kobiety między 45. a 74. rokiem życia będą w Polsce mogły na podobnych zasadach jak do tej pory korzystać z profilaktycznych badań mammograficznych. Badania dla poszerzonej grupy będą dostępne od 1 listopada br.

Reklama

Kolejne rozwiązanie w profilaktyce raka piersi to m.in. zwiększenie przez MZ możliwości badania immunohistochemicznego receptorów w raku piersi.

- Będą one mogły być wykonane na wczesnym etapie, co – mam nadzieję – na pewno skróci diagnostykę i jednocześnie przyspieszy możliwość włączenia odpowiedniego leczenia dla pacjentek – stwierdziła Sójka.

Reklama

Poinformowała, że od 2025 r. będą też obowiązywały wyłącznie mammografie cyfrowe.

Szefowa resortu zdrowia akcentowała, że zmiany mają zwiększyć liczbę osób korzystających z badań profilaktycznych i umożliwiać jak najwcześniejsze diagnozowanie nowotworów.

Minister Sójka podała, że kobiety, które mają obciążony wywiad rodzinny będą przekierowane do szczególnej opieki dla osób z grupy ryzyka, by rozpoznanie nastąpiło jak najwcześniej.

Poinformowała ponadto, że poszerzony zostanie grupa pacjentek mogących korzystać z bezpłatnych badań cytologicznych, granica wieku zostanie podniesiona z 59. do 64. roku życia.

Przekazała, że od 1 stycznia 2024 r. do programu profilaktyki raka piersi będą także włączone kobiety po pięciu latach od zakończenia leczenia raka piersi.

Szefowa MZ poinformowała również, że od 1 listopada lek Trastuzumab derukstekan będzie refundowany. Jest on stosowany w leczeniu dorosłych chorych z HER2-dodatnim rakiem piersi.

- Na czas do 1 listopada włączamy, wspólnie z producentem, pomostowanie finansowanie, które umożliwi, że już od przyszłego poniedziałku, od 18 września, pacjentki z HER2 dodatnim nowotworem piersi rozsianym będą mogły skorzystać, wejść w program leczenia tym lekiem, a później płynnie przejść w refundację – powiedziała minister. Lek ten, jak mówiła, daje nadzieję pacjentkom z zaawansowanym procesem chorobowym.

Resort przekazał na Twitterze (X), że na podstawie decyzji ministra lek Enhertu zostanie objęty refundacją od 1 listopada 2023 r. w ramach programu lekowego B.9.FM – Leczenie chorych na raka piersi. Terapia będzie dostępna dla pacjentów w drugiej, trzeciej lub czwartej linii leczenia stosowanej z powodu nieoperacyjnego lub zaawansowanego HER2-dodatniego raka piersi, po zastosowaniu co najmniej jednej linii terapii anty-HER2.

MZ podało też, że od 1 listopada 2023 r. będzie również refundowana terapia lekiem Lynparza (olaparyb) w leczeniu raka piersi.