Wykazy te, jak zaznacza Ministerstwo Zdrowia, powstały we współpracy z konsultantami krajowymi, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Wykaz nieodpłatnych leków dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia zawiera ponad 2800 leków, rozumianych jako indywidualne kody GTIN. GTIN od angielskiego Global Trade Item Number, to Globalny Numer Jednostki Handlowej, czyli unikalny kod wyrobu lub usługi będącej przedmiotem handlu.

Reklama

Wykaz nieodpłatnych leków dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia

MZ podało, że wykaz "18 minus" obejmuje prawie 280 substancji czynnych umieszczonych w 216 różnych grupach limitowych. Wśród tej grupy produktów leczniczych znalazły się m.in. leki: antyhistaminowe, hipoglikemizujące, hormonalne, immunostymulujące, immunosupresyjne, okulistyczne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, przeciwbólowe, przeciwzakaźne, przeciwdrgawkowe, stosowane w chorobach dróg oddechowych, w nadciśnieniu tętniczym, w chorobach urologicznych, w chorobach układu pokarmowego czy szczepionki.

Wykaz nieodpłatnych leków dla seniorów "65 plus”

Wykaz nieodpłatnych leków dla seniorów "65 plus” zawiera prawie 3800 leków rozumianych jako indywidualne kody GTIN. Lista "65+" obejmuje ponad 420 substancji czynnych umieszczonych w 271 różnych grupach limitowych. Wśród tej grupy produktów leczniczych znalazły się m.in. leki: antyhistaminowe, cytostatyczne, ginekologiczne, hipoglikemizujące, hipolipemizujące, hipotensyjne, hormonalne, immunostymulujące, immunosupresyjne, okulistyczne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, przeciwbólowe, przeciwzakaźne, przeciwdrgawkowe, przeciwreumatyczne, przeciwparkinsonowskie, przeciwzakrzepowe, stosowane w chorobach dróg oddechowych, w chorobach urologicznych, w chorobach układu pokarmowego i szczepionki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pacjent może otrzymać lek z wykazu bezpłatnie, jeśli zostaną spełnione określone warunki. Warunkiem jest m.in. to, by lekarz zdiagnozował u pacjenta schorzenie, które zawiera się w zakresie wskazań objętych refundacją dla danego leku. Nieodpłatną receptę wystawia lekarz lub pielęgniarka uprawnieni do wypisana bezpłatnych leków. Wiek pacjenta musi zostać zweryfikowany np. poprzez numer PESEL. Na recepcie w rubryce "kod uprawnień dodatkowych pacjenta" lekarz wpisuje "DZ" w przypadku pacjentów poniżej 18. roku życia, albo "S" w przypadku pacjentów powyżej 65. roku życia.

Reklama

Najnowsze obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych opublikowano w środę w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

Aktualizowanie listy refundacyjnej umożliwia wprowadzanie na nią nowych produktów o udowodnionej skuteczności i leków generycznych – odpowiedników leków oryginalnych zawierających tę samą substancję czynną. Dzięki refundacji pacjenci mogą kupić taniej leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne. Refundowane produkty można nabyć w aptece, która podpisała umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia podaje, że od początku roku 2023, finansowaniem ze środków publicznych zostało objętych 119 nowych cząsteczko–wskazań, w tym 60 onkologicznych, 59 nieonkologicznych oraz 38 dedykowanych chorobom rzadkim.

W najnowszym obwieszczeniu, w związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do wykazu zostało dodanych 86 produktów bądź nowych wskazań.

Dla 93 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 0,01 zł do 7 359,12 zł), a dla 47 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 0,41 zł do 266,39 zł).

Dla 637 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 65,23 zł), zaś dla 694 pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 452,70 zł).

Dla 363 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 334,52 zł). Z kolei dla 665 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 23,93 zł).