Według stanu na 31 grudnia 2022 r. funkcjonowało w Polsce 11 657 aptek (o 209 mniej niż w 2021 r.) i 1119 punktów aptecznych (o 28 mniej niż w 2021 r.), co dawało średnio 2956 osób na jedną aptekę lub punkt apteczny (o 30 osób więcej niż w 2021 r).

Reklama

Wystawiono 453,3 mln recept (o 27,9 mln więcej niż przed rokiem), z czego 95,8 proc. elektronicznych (w 2021 r. odsetek recept elektronicznych w ogólnej liczbie recept wyniósł 94,4 proc.).

Według danych Ministerstwa Zdrowia w roku 2022 wartość sprzedaży wszystkich leków na receptę wyniosła 21,9 mld zł (o 2,2 mld zł więcej niż w 2021 r.). Wartość refundacji to 8,6 mld zł (o 0,5 mld zł więcej niż w 2021 r.), a pacjenci z własnych środków wydali na leki na receptę 13,3 mld zł (o 1,7 mld zł więcej niż w 2021 r.).

W 2022 r. refundacja stanowiła 39,3 proc. wartości leków sprzedanych na receptę (w 2021 r. – 41,2 proc.).

W 2022 r. wartość sprzedanych leków na receptę w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski wyniosła 579,00 zł (o 61,00 zł więcej niż w 2021 r.), z czego dopłata przez pacjenta wyniosła 352,00 zł (o 48,00 zł więcej niż w 2021 r.) a refundacja 227,00 zł (o 13,00 zł więcej niż w 2021 r.).

Największy udział w wartości sprzedanych leków w 2022 r. miały leki związane z układem sercowo-naczyniowym (20,9 proc.), przewodem pokarmowym i metabolizmem (17,5 proc.) i z ośrodkowym układem nerwowym (14,9 proc.).