Chodzi o nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Reklama

Darmowe leki dla dzieci i seniorów 65 plus

Dotychczas bezpłatne leki, wymienione w wykazie Ministerstwa Zdrowia, przysługiwały osobom powyżej 75 lat.

Wprowadzenie bezpłatnych leków dla seniorów od 65. roku życia i dla dzieci do lat 18 zapowiadał w połowie maja wicepremier, szef PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości".

Rozszerzenie grupy pacjentów, którym przysługują bezpłatne leki, o dzieci do 18 lat i o seniorów powyżej 65 lat to w istocie wsparcie dla rodzin i kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego na podstawowym poziomie – powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda po podpisaniu ustawy w tej sprawie. Chodzi o nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Cieszę się bardzo z tego, że przygotowana została ustawa poszerzająca katalog świadczeniobiorców, którzy będą mogli otrzymywać leki, środki specjalnego żywienia i wyroby medyczne bez odpłatności – powiedział prezydent.

Reklama

Pierwszą ustawę w tym zakresie wprowadziliśmy kilka lat temu. Dała ona możliwość korzystania z bezpłatnych leków przez osoby, które ukończyły 75. rok życia, a także przez kobiety w ciąży. Nie tak dawno katalog tych osób rozszerzyliśmy także o kobiety w połogu – dodał.

Prezydent stwierdził, że następuje bardzo znaczne rozszerzenie katalogu uprawnionych. Po zmianie program ma być dostępny dla ok. 16 mln osób, w tym dzieci i młodzieży oraz seniorów.

Zmiany, jak kontynuował, to "w istocie wsparcie dla rodziny". To także kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego na zupełnie podstawowym poziomie – zaznaczył. Mam nadzieję, że będzie to realne wsparcie dla wszystkich, którzy będą go potrzebowali – mówił.

Katalog bezpłatnych produktów zostanie rozszerzony i ogłoszony w obwieszczeniu refundacyjnym, oddzielnie dla seniorów po ukończeniu 65. roku życia oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Lista leków będzie sukcesywnie rozszerzana.

Autorzy: Katarzyna Lechowicz-Dyl, Magdalena Gronek