Zespół z King’s College London sprawdził, jak tzw. długi covid wpływa na sprawność intelektualną, w różnym czasie od zachorowania. Badacze przeanalizowali dane na temat 3 tys. ochotników, u których przeprowadzono dwie rundy testów sprawności intelektualnej – w 2021 i 2022 roku. Sprawdzana była w nich m.in. pamięć, koncentracja, zdolność wyciągania wniosków, szybkość przetwarzania informacji i koordynacja ruchowa.

Reklama

Choroba okazała się mieć wyraźny wpływ na wyniki testów u osób, u których trwała ona 12 tygodni lub dłużej. Zmiany można porównać do tych, jakie zachodzą po 10 latach starzenia się organizmu.

Okazało się przy tym, że w okresie między jedną turą a drugą badania u tych osób nie doszło do znaczącej poprawy wyników.

Dwie rundy testów były wykonane w odstępie 9 miesięcy, przy czym druga miała miejsce średnio prawie dwa lata od infekcji.

Dalsza analiza wskazała jednak na bardziej złożone zależności. Osoby, które w pełni wyzdrowiały nawet po długiej chorobie, miały wyniki niemal równie dobre, jak te, które nigdy nie były zakażone.

- Nasze rezultaty sugerują, że u osób, które doświadczyły długotrwałych objawów COVID-19, negatywne efekty koronawirusa na procesy mentalne, takie jak zdolność do przypominania sobie słów i kształtów, są wciąż wykrywalne średnio prawie po dwóch latach od infekcji – informuje dr Nathan Cheetham, współautor publikacji, która ukazała się na łamach "EClinicalMedicine".

- Jednak wynik pokazujący, że COVID-19 nie miał wpływu na wyniki testów u osób, które czują się całkowicie wyleczone, nawet jeśli miały objawy przez kilka miesięcy i mogły być uznane za cierpiące na "długotrwały COVID-19", to dobra wiadomość. Badanie pokazuje potrzebę monitorowania osób, których funkcje mózgu są najbardziej dotknięte przez COVID-19 i obserwacji, jak ich objawy się zmieniają. Ważne jest też udzielanie im wsparcia w dochodzeniu do zdrowia – podkreśla.