Liczba przypadków dengi wzrosła od 2000 roku niemal ośmiokrotnie. Po części jest to związane z globalnym ociepleniem, które sprzyja zarówno wzrostowi populacji komarów, jaki i namnażaniu się wirusów - uważają specjaliści.

Denga najczęściej objawia się łagodnie, ale w niewielkiej liczbie przypadków rozwija się z gorączką krwotoczną. W mniej niż 1 proc. przypadków jest śmiertelna.

Reklama