Od ponad 70 lat 7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Według najnowszych zebranych przez WHO danych aż 3,5 mld ludzi nie ma dostępu do potrzebnych im usług zdrowotnych, a prawie 100 mln osób rocznie popada w skrajne ubóstwo w wyniku wydatków na niezbędne usługi zdrowotne. Swoje żniwo zbierają również konflikty zbrojne: na terenie Ukrainy pomocy humanitarnej w zakresie zdrowia potrzebuje co trzeci jej mieszkaniec - podała w komunikacie prasowym pozarządowa humanitarna organizacja Polska Misja Medyczna.

Reklama

Według WHO do 2030 roku na świecie będzie brakować 10 mln pracowników służby zdrowia, głównie w krajach o niskich i średnich dochodach.

W naszej pracy nie przyglądamy się przełomowym technologiom w medycynie, które potrzebują kolejnych lat na rozwój w laboratoriach. Musimy skupić się na dotarciu z tak prozaicznym wsparciem jak podstawowa opieka medyczna, proste narzędzia, dbanie o higienę i odżywianie do osób, które funkcjonują poza systemem ze względu na status uchodźcy czy niskie dochody. Zawsze uwzględniamy rozwój i edukację, a także wymianę wiedzy między wolontariuszami z Polski i lokalnymi lekarzami – powiedziała cytowana w komunikacie Małgorzata Olasińska-Chart z Polskiej Misji Medycznej.

Organizacja wskazała, że wśród ważnych dla nich kwestii znajdują się te dotyczące wprowadzenia nowych szczepionek, m.in. przeciw malarii, która została dopuszczona do użycia w 2019 roku w ramach programu pilotażowego prowadzonego w Kenii, Ghanie i Malawi.

Profilaktyka chorób zakaźnych ma niezwykłe znaczenie w miejscach, w których jest obecna krakowska organizacja. Aktualnie największym wyzwaniem jest walka z rozprzestrzeniającą się na terenie Bliskiego Wschodu cholerą, szczególnie niebezpieczną po niedawnym trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii, które spowodowało wzrost zachorowań - przekazano.

To bardzo trudne, bo miejsca, w których pracujemy są oddalone od miast, brakuje w nich czystej wody, posiłki są skromne i niepełnowartościowe. Dbanie o zdrowie to również kwestia edukacji. Nie ograniczamy się przyjmowania pacjentów w klinikach, ale zapewniamy materiały informacyjne i szkolenia o najważniejszych zagrożeniach i sposobach ich unikania – dodała Olasińska-Chart.

W komunikacie podkreślono, że z największym kryzysem zdrowotnym mierzy się Ukraina. Pomocy humanitarnej w zakresie zdrowia potrzebuje tam 14 500 000 ludzi, co stanowi jedną trzecią populacji kraju. WHO szacuje, że od początku wojny placówki medyczne na terenie Ukrainy zostały zaatakowane aż 912 razy.

Reklama

Polską Misję Medyczną można wspierać poprzez: ustawienie płatności cyklicznej w swoim banku na działania PMM lub na https://pmm.org.pl/chce-pomoc oraz darowiznę na numer konta Polskiej Misji Medycznej: 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444.

Od 1999 roku Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna pomaga ofiarom wojen, katastrof i kataklizmów. Działania PMM opierają się na pracy wolontariuszy: lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarzy, rehabilitantów, a także psychologów i analityków medycznych. Polska Misja Medyczna to polska pozarządowa humanitarna organizacja non-profit.