Wśród tematów posiedzenia Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski, która obradowała w Warszawie znalazł się tekst Mszału rzymskiego oraz dekret Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Reklama

Zajęto się również projektem dokumentu dotyczącego zasad formacji lektora, akolity i katechisty - przekazało biuro prasowe Episkopatu Polski.

Przewodniczący komisji bp Piotr Greger poinformował, że Stolica Apostolska w dekrecie Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z grudnia 2022 r, pozytywnie odniosła się do prośby polskich biskupów, dotyczącej zezwolenia przyjęcia Komunii Świętej w postaci chleba o niskiej zawartości glutenu.

Przyznał, że będzie to duże uproszczenie dla osób chorych na celiakię.

- Chodziło o zmianę brzmienia jednego z punktów Instrukcji Episkopatu Polski dotyczącego materii Eucharystii. Prosiliśmy o zgodę Stolicy Apostolskiej, aby taką decyzję mógł podjąć proboszcz miejsca lub duszpasterz, ewentualnie ten, kto przewodniczy liturgii, nie wymagając zaświadczenia o chorobie. Oczywiście tylko w uzasadnionej sytuacji – powiedział przewodniczący komisji.

Przekazał, że projekt dokumentu dotyczącego zasad formacji lektora, akolity i katechisty powstaje we współpracy z komisją ds. wychowania katolickiego KEP i zespołem KEP ds. nowej ewangelizacji. Powiedział, że będzie procedowany po dalszych decyzjach Stolicy Apostolskiej dotyczących dekretu ogólnego w tej sprawie.

Dyskutowano również nad projektem "obrzędów pogrzebowych z obecnością urny zawierającej prochy osoby zmarłej oraz kwestią opracowania tekstów odnowienia profesji zakonnej w święto Ofiarowania Pańskiego".